Proverite željene Cisco Webex Meetings aplikacije na radnoj površini

1

U Windows Start meniju otvorite aplikaciju za radnu Cisco Webex Meetings radnoj površini.

2

Izaberi gumuIkonu.

3

U padajuća lista izaberite željene opcije.

4

Izaberite karticu "Integracije ".

5

Uverite se da je Microsoft Outlook polje za potvrdu označeno.

Proverite željene Microsoft Outlook opcije

1

U Microsoft Outlook pristupite opciji "> > programska dodatka".

2

Na dnu iskačućeg prozora, u prozoru Upravljanje : padajuća lista, izaberite "Onemogućene stavke".

3

Izaberite "Idi...".

4

U listi onemogućenih dijalog izaberite programska dodatak: WebExOI.Addin (ptolkadd.dll).

5

Izaberite "Omogući " i " Zatvori".