Omogućavanje aplikacije za radnu površinu Cisco Webex sastanaka u programu Microsoft Outlook (Windows)

Saznajte kako da omogućite aplikaciju za radnu površinu Cisco Webex sastanaka za Microsoft Outlook iz "Start" menija ili direktno iz programa Microsoft Outlook.

Proverite željene opcije aplikacije za radnu površinu Cisco Webex sastanaka

  1U "Start" meniju operativnog sistema Windows otvorite aplikaciju "Cisco Webex sastanci" na radnoj površini.
  2Izaberite ikonu zupčanik.
  3Sa padajuće liste izaberite željene postavke.
  4Izaberite karticu Integracije.
  5Uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Microsoft Outlook.

  Proverite željene postavke programa Microsoft Outlook

   1U programu Microsoft Outlook idite na >datoteke >programski dodaci.
   2Na dnu iskačućih prozora, u prozoru Upravljanje: padajuća lista Izaberite stavku Onemogućene stavke.
   3Izaberite Idi....
   4U dijalogu Onemogućene stavke izaberite programski dodatak: WebExOI.Addin (ptolkad.dll).
   5Izaberite omogući i zatvori .
   Da li je ovaj članak bio koristan?