Skontrolujte predvoľby aplikácie Cisco Webex Meetings Desktop

1

Z ponuky Štart systému Windows otvorte Stretnutia Cisco Webex desktopová aplikácia.

2

Select the gearikonu.

3

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte Predvoľby.

4

Vyberte integrácií tab.

5

Uistite sa, že Microsoft Outlook zaškrtávacie políčko je začiarknuté.

Skontrolujte svoje predvoľby programu Microsoft Outlook

1

From Microsoft Outlook, go to File > Options > Add-ins.

2

V spodnej časti vyskakovacieho okna v Spravovať: rozbaľovací zoznam, vyberte Zakázané položky.

3

Vyberte choď....

4

V dialógovom okne Zakázané položky vyberte Doplnok: WebExOI.Addin (ptolkadd.dll).

5

Vyberte Povoliť a Zavrieť.