1

Zaloguj się do User Hub, a następnie kliknij Ustawienia > Połączenia > Ustawienia połączeń.

2

Przejdź do przekierowywania połączeń i włącz przełącznik.

3

Wybierz opcję przekierowywania połączeń, której chcesz użyć.

 • Przekieruj wszystkie połączenia — wybierz tę opcję, aby przekierować wszystkie połączenia na określony numer telefonu. Możesz:

  • Wprowadź określony wewnętrzny lub zewnętrzny numer telefonu, na który chcesz przekierowywać połączenia.

  • Wybierz Zezwalaj na przekazywanie połączeń, aby opuszczać pocztę głosową . Tę opcję można wybrać tylko po wprowadzeniu prawidłowego wewnętrznego numeru telefonu z włączoną usługą poczty głosowej.

  • Wybierz Odtwórz krótki sygnał dźwiękowy dla połączeń przekazanych aby odtworzyć krótki sygnał dźwiękowy za każdym razem, gdy połączenie zostanie przekazane.

 • Przekieruj połączenia na zajętych liniach — wybierz tę opcję, aby przekazywać połączenia, gdy linia jest zajęta. Możesz:

  • Wprowadź określony wewnętrzny lub zewnętrzny numer telefonu, na który chcesz przekierowywać połączenia.

  • Wybierz Zezwalaj na przekazywanie połączeń, aby opuszczać pocztę głosową . Tę opcję można wybrać tylko po wprowadzeniu prawidłowego wewnętrznego numeru telefonu z włączoną usługą poczty głosowej.


   

  Jeśli połączenie oczekujące jest włączone, ta funkcja nie zostanie uruchomiona.

 • Przekieruj połączenia, gdy nie odebrano połączenia — wybierz tę opcję, aby przekazywać połączenia, gdy jesteś poza domem lub nie odbierasz telefonu. Możesz:

  • Wprowadź określony wewnętrzny lub zewnętrzny numer telefonu, na który chcesz przekierowywać połączenia.

  • Ustaw Liczba dzwonków przed przekazaniem . Gdy połączenie przekroczy tę liczbę dzwonków, zostanie przekierowane na wprowadzony numer telefonu.

  • Wybierz Zezwalaj na przekazywanie połączeń, aby opuszczać pocztę głosową . Tę opcję można wybrać tylko po wprowadzeniu prawidłowego wewnętrznego numeru telefonu z włączoną usługą poczty głosowej.

 • Przekieruj połączenia, jeśli sieć jest odłączona — wybierz tę opcję, aby przekierowywać połączenia, gdy główna linia Webex Calling jest niedostępna lub Twoje biuro traci łączność. Możesz:

  • Wprowadź określony wewnętrzny lub zewnętrzny numer telefonu, na który chcesz przekierowywać połączenia.

  • Wybierz Zezwalaj na przekazywanie połączeń, aby opuszczać pocztę głosową . Tę opcję można wybrać tylko po wprowadzeniu prawidłowego wewnętrznego numeru telefonu z włączoną usługą poczty głosowej.


   

  Jeśli korzystasz z aplikacji Webex dla urządzeń przenośnych, ta funkcja nie ma zastosowania.

4

Kliknij opcję Zapisz.