W aplikacji Webex można nawiązywać połączenia z wielu różnych miejsc. Wystarczy wyszukać ikony połączeń audio lub wideo za każdym razem, gdy wysyłasz wiadomość bezpośrednią, patrzysz na kartę kontaktową, wpisujesz nazwę, adres e-mail lub adres wideo na pasku Szukaj.


 

Jeśli nie widzisz opcji nawiązywania połączenia wideo, może to być spowodowane tym, że administrator chce tylko nawiązywać połączenia audio.

Połączenia w aplikacji Webex

Każdy, kto ma konto w aplikacji Webex (na komputerze, telefonie komórkowym lub w sieci WWW) może zadzwonić do kogokolwiek innego z kontem aplikacji Webex. Nie ma znaczenia, czy są częścią tej samej organizacji, czy jakiego rodzaju usługi połączeń są skonfigurowane.

Nie musisz używać jego numeru telefonu; wystarczy połączyć się z nim w aplikacji, aby zadzwonić lub odebrać połączenia od kogoś z kontem aplikacji Webex. Opcje w trakcie połączenia obejmują: dodawanie gości do połączenia, udostępnianie tablicy i udostępnianie ekranu.

Po przejrzeniu ostatecznego planu marketingowego udostępnionego na przykład w wiadomości bezpośredniej dostawcy można natychmiast zadzwonić do dostawcy, aby poinformować go o zmianie logo w ostatniej chwili.

Możesz również ręcznie wprowadzić adres wideo (adres SIP) na pasku wyszukiwania, jeśli chcesz zadzwonić do użytkownika aplikacji innej niż Webex z adresem lub wybrać numer do mostka spotkania (np. username@example.webex.com).

Zadzwoń na numery telefonów w organizacji

Administrator może skonfigurować konto tak, aby można było dzwonić do kogoś w organizacji (numer służbowy lub numer telefonu komórkowego) i odbierać połączenia. Kliknij numer telefonu swojego menedżera i nawiąż bezpośrednie połączenie przez aplikację Webex, aby powiadomić go o sukcesie planu marketingowego.

Dzięki tej konfiguracji uzyskasz dostęp do większej liczby funkcji połączeń (na komputerze i telefonie komórkowym), w zależności od opcji połączeń wybranej przez Twoją organizację. Aby dowiedzieć się, z jaką usługą nawiązywania połączeń korzystasz, zobacz Dowiedz się, z jaką usługą nawiązywania połączeń korzystasz.

Dzwoń do każdej osoby, która ma numer telefonu

Jeśli Twoja organizacja korzysta z usługi Unified CM lub Webex Calling, możesz również zadzwonić do każdego, kto ma numer telefonu lub odbierać połączenia od każdego, kto dzwoni na Twój numer służbowy. Kiedy wykonujesz tego typu połączenia, to tak, jak w przypadku zwykłego połączenia telefonicznego z innego telefonu. Gdy nadejdzie czas na dokonanie rezerwacji na lunch, możesz zadzwonić do restauracji bezpośrednio z aplikacji Webex. Przejdź do opcji PołączeniaDzwonienie i wprowadź numer telefonu.


 

Jeśli nie masz skonfigurowanej funkcji Unified CM, Webex Calling lub połączeń obsługiwanych przez dostawcę usług, nie zobaczysz klawiatury wybierania.

Tabela 1. Porównanie funkcji

Funkcja

Usługa połączeń

Zadzwoń w aplikacji Webex

Unified CM

Webex Calling

Połączenia prowadzone przez dostawcę usług

(Bezpłatnie i Zapłacono)

Pulpit

Przenośne

Pulpit

Przenośne

Pulpit

Przenośne

Pulpit

Przenośne

Zaawansowane ustawienia połączeń

Automatyczne odbieranie (Unified CM) i (Webex Calling i Calling prowadzone przez dostawcę usług)

Odbieranie połączeń

Odbierz oczekujące połączenie

Blokuj połączenia

Boss-admin (asystent kierownika)

Wiadomości tekstowe dla firm (SMS)

Dzwoń do każdej osoby, która ma numer telefonu

Zadzwoń do wszystkich osób z kontem aplikacji Webex

Historia połączeń zsynchronizowana między urządzeniami

Odbiór połączenia

Przełączenie połączenia

Kolejki połączeń — zmień swój status

Zmień identyfikator dzwoniącego

Połączenia konferencyjne

Contact Center Integration/Finesse

Kontakty

Aktualizacja lokalizacji usług alarmowych

✓ (tylko tabletki)✓ (tylko tabletki)✓ (tylko tabletki)

Sterowanie kamerami zdalnymi

Kody dostępu funkcji (FAC)

Przekazywanie połączeń

Nawiązywanie połączeń służbowych pod dowolnym numerem (SNR)

Grupuj parkowanie połączeń i odzyskiwanie

Obsługa zestawu słuchawkowego

Kontroler stanu

Wstrzymanie/Wznowienie

Grupy poszukiwania (logowanie i wylogowanie)

Nawiązywanie połączenia za pomocą urządzenia alternatywnego (rozszerzanie i łączenie)

Nawiązywanie połączeń z różnych linii (wieloliniowych)

Nawiązywanie połączeń za pomocą telefonu biurkowego

Nawiązywanie połączeń służbowych przy użyciu alternatywnego połączenia telefonicznego (Unified CM)

Nawiązywanie połączeń służbowych za pomocą oddzwaniania

Scal

Widżet telefonu komórkowego

Przenieś połączenie na spotkanie

✓ Webex Go Only✓ Tylko MNO

Okno wielu połączeń

Tylko Windows

Tylko Windows

Tylko Windows

Nagrywaj swoje rozmowy

Zdalne sterowanie komputerem

Usuń hałas tła z połączeń

Usuń hałas w tle z innej strony

Udostępnij swój ekran

Możliwość przetrwania/SRST

Przekieruj połączenie

Wyłącz wideo dla wszystkich połączeń przychodzących

Wirtualne i rozmyte tło

Poczta głosowa

Ustawienia połączeń

Dostęp do ustawień połączeń można uzyskać bezpośrednio z aplikacji Webex. Po przejściu do opcji Dodatkowe ustawienia połączeń dostępne są następujące opcje, w zależności od konfiguracji:

  • Zaawansowane ustawienia połączeń — to łącze powoduje przejście do większej liczby ustawień połączeń, takich jak poczta głosowa, zablokowanie identyfikatora dzwoniącego, więcej opcji przekierowywania połączeń.

  • Dostęp do portalu użytkownika — ta opcja jest wyświetlana, jeśli skonfigurowano usługę Webex Calling lub jeśli dostawca usług włączył tę opcję. Tutaj masz dostęp do kilku innych ustawień, które nie są dostępne z łącza Zaawansowane ustawienia połączeń . Na przykład resetowanie kodu PIN poczty głosowej, planowanie określonych funkcji (prze połączeń, odrzucanie połączeń itd.) oraz ustawienia asystenta kierownika .