V aplikácii Webex môžete volať z mnohých rôznych miest. Len hľadajte Zvuk alebo Video ikony volania, kedykoľvek ste odoslanie priamej správy, pri pohľade na a kontaktná kartaalebo zadaním mena, e-mailovej adresy alebo adresy videa do poľa Vyhľadávanie bar.


 

Ak sa vám možnosť uskutočniť videohovor nezobrazuje, môže to byť spôsobené tým, že váš správca chce, aby ste uskutočňovali iba zvukové hovory.

Hovory cez aplikáciu Webex

Ktokoľvek s účtom Webex App (na počítači, mobile alebo webe) môže zavolať komukoľvek inému s účtom Webex App. Nezáleží na tom, či sú súčasťou rovnakej organizácie alebo s akým typom volacej služby sú nastavené.

Nemusíte použiť ich telefónne číslo; stačí sa k nim pripojiť v aplikácii hovor alebo odpoveď hovory od niekoho s účtom Webex App. Možnosti telefonátu zahŕňajú: pridávanie hostí do hovoru, zdieľanie vašej tabule a zdieľanie obrazovky.

Po skontrolovaní konečného marketingového plánu zdieľaného v priamej správe s dodávateľom môžete napríklad ihneď zavolať predajcovi a informovať ho o zmene loga na poslednú chvíľu.

Môžete tiež manuálne zadať adresu videa (adresu SIP) do vyhľadávacieho panela, ak chcete zavolať používateľovi, ktorý nepoužíva Webex App, s adresou alebo zavolať do mosta stretnutí (ako napr. username@example.webex.com.)

Volajte na telefónne čísla v rámci vašej organizácie

Váš správca môže nastaviť váš účet, aby ste mohli volať niekto vo vašej organizácii (pracovné alebo mobilné číslo) a odpoveď aj ich hovory. Kliknite na telefónne číslo svojho manažéra a zavolajte si priamo cez aplikáciu Webex, aby ste mu dali vedieť o úspechu vášho marketingového plánu.

S týmto nastavením získate prístup k viacerým funkciám volania (na stolnom počítači a mobile) v závislosti od toho, ktorú možnosť volania si vaša organizácia vyberie. Ak chcete zistiť, ktorá služba volania vám bola nastavená, pozrite si časť Zistite, akú službu volania máte.

Zavolajte komukoľvek, kto má telefónne číslo

Ak vaša organizácia používa Unified CM alebo Webex Calling, môžete tiež zavolajte komukoľvek s telefónnym číslom alebo odpoveď hovory od kohokoľvek volajúceho na vaše pracovné číslo. Keď uskutočňujete tieto typy hovorov, je to ako bežné telefonovanie z akéhokoľvek iného telefónu. Keď je čas na rezerváciu na slávnostný obed vášho tímu, môžete do reštaurácie zavolať aj priamo z aplikácie Webex. Stačí ísť do hovoryVolanie a zadajte telefónne číslo.


 

Ak nemáte nastavené Unified CM, Webex Calling alebo volanie hostené poskytovateľom služieb, klávesnicu na vytáčanie neuvidíte.

Tabuľka č. 1 Porovnanie funkcií

Funkcia

Volanie servisu

Zavolajte na Webex

Unified CM

Webex Calling

Volanie usporiadané poskytovateľom služieb

(Bezplatné a platené)

Desktop

Mobilné

Desktop

Mobilné

Desktop

Mobilné

Desktop

Mobilné

Rozšírené nastavenia hovorov

Automatická odpoveď (Unified CM) a (Volanie a volanie Webex hostené poskytovateľom služieb)

Prijímanie hovorov

Prijmite čakajúci hovor

Blokovať hovory

Boss-admin (výkonný asistent)

Obchodné SMS (SMS)

Zavolajte komukoľvek, kto má telefónne číslo

Zavolajte komukoľvek s účtom Webex App

História hovorov synchronizovaná medzi zariadeniami

Vyzdvihnutie hovoru

Vytiahnutie hovoru

Fronty hovorov – zmeňte svoj stav

Zmeňte svoje ID volajúceho

Konferenčné hovory

Integrácia kontaktného centra/Finesse

Kontakty

Aktualizácia polohy tiesňových služieb

✓ (iba tablety)✓ (iba tablety)✓ (iba tablety)

Ovládanie kamery na vzdialenom konci

Prístupové kódy funkcií (FAC)

Presmerujte svoje hovory

Získajte pracovné hovory na ľubovoľné číslo (SNR)

Zaparkujte a vyzdvihnite skupinový hovor

Podpora headsetu

Kontrola zdravia

Podržať/Obnoviť

Skupiny lovu (prihlásenie a odhlásenie)

Uskutočnenie hovoru pomocou alternatívneho zariadenia (predĺženie a pripojenie)

Volať z rôznych liniek (viaclinka)

Telefonujte pomocou stolného telefónu

Uskutočňovanie pracovných hovorov pomocou alternatívneho telefónneho pripojenia (Unified CM)

Uskutočňujte pracovné hovory pomocou spätného volania

Zlúčiť

Mobilný widget

Presunúť hovor na stretnutie

✓ Webex Go Only✓ Len MNO

Okno s viacerými hovormi

Iba Windows

Iba Windows

Iba Windows

Nahrávajte si hovory

Vzdialené ovládanie pracovnej plochy

Odstráňte hluk na pozadí hovorov

Odstráňte hluk na pozadí od druhej strany

Zdieľajte svoju obrazovku

Schopnosť prežitia/SRST

Prepojiť hovor

Vypnite svoje video pre všetky prichádzajúce hovory

Virtuálne a rozmazané pozadie

Hlasová pošta

Vaše nastavenia hovorov

Môžete pristupovať k svojmu nastavenia hovoru priamo z aplikácie Webex. Keď idete na Ďalšie nastavenia hovorov, máte nasledujúce možnosti v závislosti od vášho nastavenia:

  • Rozšírené nastavenia hovorov—Tento odkaz vás zavedie na niektoré ďalšie nastavenia hovorov, ako je hlasová schránka, blokovanie ID volajúceho a ďalšie možnosti presmerovania hovorov.

  • Prístup k Používateľskému portálu—Táto možnosť sa vám zobrazí, ak máte nastavenú službu Webex Calling alebo ak vám túto možnosť povolil váš poskytovateľ služieb. Tu máte prístup k niekoľkým ďalším nastaveniam, ktoré nie sú dostupné na stránke Rozšírené nastavenia hovorov odkaz. Napríklad resetovanie PIN hlasovej schránky, plánovanie určitých funkcií (presmerovanie hovorov, odmietnutie hovorov atď.) Výkonný asistent nastavenie.