Tworzenie klienta recepcjonisty

Przed rozpoczęciem

Użytkownik, który chcesz zrobić recepcjonista musi mieć licencję Webex Calling Professional.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do użytkownicy, wybierz użytkownika, przejdź do połączenia > zaawansowane ustawienia połączeń > klienta recepcjonisty, a następnie włącz klienta recepcjonisty.

2

Wyszukaj osoby lub obszary robocze, które chcesz, aby ten użytkownik mógł monitorować, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Uzyskaj listę wszystkich klientów recepcjonistki

Przed rozpoczęciem

Musisz już skonfigurować jednego lub więcej użytkowników jako klientów recepcjonistów.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do usługi > funkcje wywoływania > > klienta recepcjonisty, wybierz lokalizację, a następnie kliknij przycisk OK.

Otrzymujesz informacje, takie jak imię i nazwisko osoby przypisanej jako recepcjonistka oraz jej numer telefonu.

2

Kliknij pozycję Eksportuj, jeśli chcesz wyeksportować tę listę.