Kreiraj klijent recepcionera

Pre nego što počnete

Korisnik kog želite da postavite za recepcionara mora da ima Webex Calling profesionalnu licencu.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comovom prozoru izaberite stavku Usluge > Pozivanje > klijenta > recepcionera, odaberite lokaciju, a zatim kliknite na dugme U redu.

2

Idite na opciju Pozivanje > za korisničko iskustvo poziva > klijent recepcionera, a zatim uključite klijent recepcionera.

3

Pretražite osobe ili radne prostore koje želite da ovaj korisnik može da nadgleda, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Dobijte listu svih klijenata recepcionera

Pre nego što počnete

Morate već podesiti jednog ili više korisnika kao klijente recepcionera.

1

Iz prikaza klijenta https://admin.webex.comu prozoru Izaberite stavku Usluge > Pozivanje > klijenta > recepcionera, odaberite lokaciju, a zatim kliknite na dugme U redu.

Predstavljene ste informacijama kao što su ime i prezime osobe dodeljene kao recepcionar i njihova broj telefona.

2

Kliknite na " Izvezi" ako želite da izvezete ovu listu.