Vytvořte klienta recepce

Než začnete

Uživatel, ze kterého chcete udělat recepce, musí mít a Webex Calling Profesionální licence.

1

Z pohledu zákazníkahttps://admin.webex.com , přejít na Služby > Volání > Funkce > Klient recepce , zvolte umístění a poté klikněte OK .

2

Přejít na Volání > Uživatelské prostředí s hovory > Klient recepce a poté zapněte Klient recepce .

3

Vyhledejte osoby nebo pracovní prostory, které chcete, aby tento uživatel mohl sledovat, a potom klikněte Uložit .

Získejte seznam všech klientů na recepci

Než začnete

Musíte již nastavit jednoho nebo více uživatelů jako klienty recepce.

1

Z pohledu zákazníkahttps://admin.webex.com , přejít na Služby > Volání > Funkce > Klient recepce , zvolte umístění a potom klikněte OK .

Zobrazí se informace, jako je jméno a příjmení osoby přiřazené jako recepční a její telefonní číslo.

2

Klikněte Exportovat chcete-li tento seznam exportovat.