Een client van de receptionist maken

Voordat u begint

De gebruiker die u van receptionist wilt maken, moet een professionele Webex Calling hebben.

1

Ga vanuit de klantweergave in naar Gebruikers , selecteer een gebruiker, ga naar Bellen > Geavanceerde gespreksinstellingen > Client van receptionist en schakel Client https://admin.webex.comvan receptionist in.

2

Zoek naar de personen of werkruimten die u wilt dat deze gebruiker kan controleren en klik vervolgens op Opslaan.

Een lijst met al uw clients van receptionist krijgen

Voordat u begint

U moet al een of meer gebruikers hebben ingesteld als client van receptionist.

1

Ga vanuit de klantweergave in naar Services > Bellen > functies > Client van receptionist, kies een locatie en https://admin.webex.com klik opOK.

U krijgt informatie te zien, zoals de voor- en achternaam van de persoon die is toegewezen als receptionist en zijn/haar telefoonnummer.

2

Klik op Exporteren als u deze lijst wilt exporteren.