Atunci când creați o echipă înWebexApp, bifați caseta de selectare Creați un nou grup Office 365 cu această echipă. Un nou grup Microsoft 365 este apoi creat automat și conectat la echipă.

Toți membrii echipei pe care îi adăugați la crearea echipei sunt, de asemenea, adăugați la grupul Microsoft 365. Apoi, puteți adăuga sau elimina membri ai echipei numai direct din pagina de grup Microsoft 365.


Nu puteți adăuga membri ai echipei care provin din afara organizației sau persoane care nu au acces la site-ul SharePoint al organizației dvs.

Pentru a accesați pagina grupului Microsoft 365, selectați echipe, apoi faceți clic pe numele echipei evidențiat în Webex App.

După ce ați creat echipa, puteți crea apoi spații de echipă , care sunt legate automat lafolderele Sharepoint de pe site-ul SharePoint asociat. Orice conținut partajat în spațiu va fi stocat în folderele legate, la care au acces toți membrii grupului.


Puteți adăuga persoane în spațiile de echipă numai dacă fac deja parte din echipă și din grupul Microsoft 365. De asemenea, nu puteți lega spații externe din afara echipei.

Atunci când un membru al echipei este eliminat din grupul Microsoft 365, acesta nu va mai avea acces la niciun folder legat sau conținut partajat în spațiu.

Orice modificări ale numelui echipei, ale numelui site-ului SharePoint sau ale numelui grupului Microsoft 365 nu se sincronizează în niciun fel.