Sprievodca odstraňovaním problémov pre Echo na konferencii

Sprievodca riešením problémov pre ozvenu na konferencii.

Oprava ozveny na audiokonferencii Webex.

 

Príčiny ozveny:
Ozvena je vo všeobecnosti spôsobená tým, že prijatý zvuk od účastníka je zachytený mikrofónom toho istého účastníka alebo iného zariadenia či účastníka v tej istej miestnosti.

Ak chcete minimalizovať ozvenu na konferencii:

  • Stlmiť všetky riadky v konferencii a potom zapnúť iba tých účastníkov, ktorí potrebujú hovoriť.
Na identifikáciu zdroja ozveny:
  • Vypnúť zvuk všetkých účastníkov konferencie.
  • Zapnúť zvuk každého účastníka, jeden po druhom; potom hovorte a počúvajte, ak sa z tohto miesta ozve nejaká ozvena.
  • Po nájdení zdroja ozveny použite opravné návrhy nižšie.
Ak chcete opraviť problém s ozvenou – odporúčania sa vzťahujú na akýkoľvek typ zariadenia:
  • Skúste znížiť výstupnú úroveň zvuku z reproduktorov.
  • Skúste si zvuk z konferencie prehrať radšej cez slúchadlá slúchadiel než cez stolové reproduktory. Na dosiahnutie najlepších výsledkov sa odporúčajú kvalitné slúchadlá s integrovanými mikrofónmi. Nastavte zvukový výstup na primeranú úroveň.
  • Skúste presunúť mikrofón alebo náhlavnú súpravu ďalej od reproduktorov.
  • V miestnosti sa odporúča používať mikrofón/y a reproduktor/y jedného zariadenia. V tejto miestnosti vypnite všetky ostatné prvky mikrofónu a reproduktorov zo spoločne umiestnených zariadení, ako sú napríklad notebooky, ktoré sa pripojili k tej istej schôdzi.
  • Ak je v miestnosti silný hluk na pozadí buď z generátora hluku maskujúceho zvuk alebo povedzme z ventilátora, postupujte nasledovne. Pre generátor šumu maskovania zvuku znížte jeho výstupnú úroveň. V prípade ventilátora, ak je to možné, presuňte mikrofón na vzdialenejšie miesto od tohto zdroja hluku.

Bol tento článok užitočný?