Spravujte nahrávky pomocou Cisco Webex Site Administration

Môžete hromadne spravovať nahrávky pre svoje stránky, aby ste pomohli optimalizovať dostupné úložisko. Môžete napríklad vyhľadať a odstrániť nahrávky, ktoré spĺňajú špecifické kritériá. Môžete tiež zmeniť priradenie nahrávok, čo je užitočné, ak vlastník opustí vašu organizáciu.

Vyhľadajte nahrávky, ktoré chcete spravovať

Pomocou možností vyhľadávania vyhľadajte nahrávky – dokonca aj nahrávky presunuté do Smeti.

  1Prihláste sa do Webex Správa stránky a vyberte Nahrávky > Správa nahrávok.
  2Filtrujte miesto nahrávania výberom Nahrávky alebo Smeti.
  3Pomocou možností vyhľadávania špecifikujte kritériá pre vyhľadávanie.

  Nahrávky môžete vyhľadávať podľa názov, Veľkosť súboru, alebo Vlastník. Pre nahrávky, ktoré nie sú v Smeti, môžete vyhľadávať aj podľa Dátum vytvorenia alebo dátum súboru Posledný prístup.

  4Kliknite Vyhľadávanie.

  Odstrániť nahrávky

  Záznam presunutý do koša je možné obnoviť až na 30 dní. Po 30 dňoch systém záznam automaticky vymaže.

   1Prihláste sa do Webex Správa stránky a vyberte Nahrávky > Správa nahrávok.
   2Vyberte si Nahrávkya potom vyhľadajte nahrávky, ktoré chcete odstrániť.
   3Začiarknite príslušné políčka pri záznamoch, ktoré chcete odstrániť.
   4Vyberte Presunúť do koša.

   Obnoviť nahrávky

   Záznam bol presunutý do Smeti je možné obnoviť až na 30 dní. Po 30 dňoch systém záznam automaticky vymaže.

    1Prihláste sa do Webex Správa stránky a vyberte Nahrávky > Správa nahrávok.
    2Vyberte si Smetia potom vyhľadajte nahrávky, ktoré chcete obnoviť.
    3Začiarknite príslušné políčka pri záznamoch, ktoré chcete obnoviť.
    4Vyberte Obnoviť.

    Natrvalo odstrániť nahrávky

    Vybrané nahrávky môžete natrvalo odstrániť z Smetialebo vyprázdnením koša ich všetky odstráňte.

     1Prihláste sa do Webex Správa stránky a vyberte Nahrávky > Správa nahrávok.
     2Vyberte Smetia potom vyhľadajte nahrávky, ktoré chcete natrvalo odstrániť.
     3Začiarknite príslušné políčka pri záznamoch, ktoré chcete natrvalo odstrániť.
     4Kliknite Odstrániť. Ak chcete natrvalo odstrániť všetky nahrávky, kliknite Vyprázdniť kôš.

     Znova priradiť nahrávky

     Nahrávky vytvorené jedným používateľom môžete priradiť inému používateľovi.

      1Prihláste sa do Webex Správa stránky a vyberte Nahrávky > Správa nahrávok.
      2Vyberte Nahrávkya potom vyhľadajte nahrávky, ktoré chcete priradiť.
      3Začiarknite príslušné políčka pri nahrávkach, ktoré chcete priradiť, a potom kliknite na tlačidlo Preradiť.
      4Vyhľadajte iného používateľa, ktorému chcete priradiť nahrávky.
      5Vyberte používateľa, ktorému chcete priradiť nahrávky, a potom kliknite OK.
      Bol tento článok užitočný?