Kada kreirate tim u aplikaciji Webex ,proverite izbor u polju za potvrdu Kreiraj novu Office 365 grupu pomoću ovog tima. Nova Microsoft 365 grupa se zatim automatski kreira i povezuje sa timom.

Svi članovi tima koje dodate prilikom kreiranja tima takođe se dodaju u Microsoft 365 grupu. Zatim možete samo da dodajete ili uklanjate članove tima direktno sa stranice grupe Microsoft 365.


Ne možete da dodate članove tima koji su izvan vaše organizacije ili osobe koje nemaju pristup SharePoint lokaciji vaše organizacije.

Da biste išli na stranicu grupe Microsoft 365, izaberite timove, a zatim kliknite na istaknuto ime tima u aplikaciji Webex.

Kada kreirate tim, možete da kreirate prostore za tim koji su automatski povezani saSharepoint fasciklama na povezanoj SharePoint lokaciji. Sav sadržaj koji se deli u prostoru biće uskladišten u povezanim fasciklama kojima svi članovi grupe imaju pristup.


Osobe možete dodati samo u prostore za tim, samo ako su već deo tima i Microsoft 365 grupe. Takođe, ne možete da povežete spoljne prostore izvan tima.

Kada član tima bude uklonjen iz Microsoft 365 grupe, više neće imati pristup povezanim fasciklama ili sadržaju koji se deli u prostoru.

Sve promene imena tima, imena SharePoint lokacije ili imena Grupe Microsoft 365 ne sinhronizuju se na bilo koji način.