Promena formata natpisa

Pre nego što počneš

Webex pomoćnik je dostupan u Webex sastancima.

Počevši od ispravke 41.5, Webex pomoćnik je dostupan i u Webex Webinarswebinar režimu.

Pored sastanaka iwebinara, sa ispravkom 41.7, Webex pomoćnik je dostupan i za Webex aplikaciju. Sastanci započeti ili pridruženi iz prostora ne podržavaju Webex pomoćnika.

1

Izaberite još opcija na traci sa natpisima.

2

Uradite nešto od sledećeg:

  • Izaberite veličinu fonta i prevucite klizač da biste font bili veći ili manji.
  • Izaberite stavku Koristi svetlosnu pozadinu ili Koristi tamnu pozadinu.
3

Prevucite traku sa natpisima da biste je premestili.

Da biste traku sa natpisima vratili na podrazumevanu poziciju, izaberite stavku Još opcija na traci sa natpisima i kliknite na dugme "Nazad" na podrazumevanu poziciju.