Stavite slušalice u režim uparivanja da biste ih otkrili na drugim uređajima. Da biste izvukli maksimum iz slušalica, preuzmite i podesite aplikaciju Cisco Headsets na mobilnom uređaju.

Cisco slušalice 730 mogu da sačuvaju do osam različitih Bluetooth uređaja i održavaju istovremene veze sa najviše dva uređaja istovremeno.


Ako već imate dva aktivna Bluetooth izvora, morate da isključite jedan pre nego što možete da sačuvate drugi Bluetooth uređaj na slušalicama.

1

Pomerite gore i držite prekidač za uključivanje/Bluetooth na dve sekunde dok LED lampica Bluetooth-a ne treperi.

Cisco slušalice 730 u režimu uparivanja.
2

Omogućite Bluetooth na uređaju.

Bluetooth možete da omogućite i onemogućite u meniju Podešavanja na većini uređaja za pozivanje.

3

Izaberite slušalice sa liste uređaja.

Slušalice će se pojaviti na listi uređaja kao Cisco slušalice 730, a zatim će se pojaviti poslednje tri cifre serijskog broja slušalica.