Iz aplikacije "Webex pozivanje" idite na opcije , izaberite dolazne pozive, a zatim uključite opciju "Ne uznemiravaj".