Ova integracija omogućava vašim Webex korisnicima da kreiraju grupe u Microsoft 365 kada kreiraju timove u Webex. Kada završite integraciju, to funkcioniše za vaše korisnike.

Biće vam potreban administratorski pristup microsoft zakupcu, funkciji MS365 grupa i vašim korisnicima u programu Entra ID. Opcionalno možete da sinhronizujete korisnike sa uslugom Webex sa svog u objektu Active Directory, ali prvo ih morate sinhronizovati sa AD-om sa entra ID.

Takođe će vam trebati administratorski pristup vašoj Webex organizaciji, da biste proverili da li su korisnici sinhronizovani i da biste omogućili upravljanje sadržajem.

Microsoft 365 zahteva

 • Globalni administratorski nalog na vašem Microsoft zakupca.

 • Microsoft 365 grupa.

 • Korisnici u entra ID.

Webex zahtevi

 • Organizacija Webex i puni administratorski nalog.

 • Webex za korisnike razmenu poruka (podrazumevano omogućeno besplatno).

  Možete da podesite automatsku dodelu licenci kako biste se uverili da korisnici dobijaju ovo pravo kada ih sinhronizujete iz svog direktorijuma.

 • Korisnici sinhronizovani Webex jedan od sledećih načina:

  • Sinhronizujte korisnike iz usluge Entra ID u svoju Webex organizaciju

   Pročitaj https://help.webex.com/6ta3gz.

   Automatski dobijate Webex externalId popunjeno entra-om objectId.

  • Sinhronizuj korisnike iz usluge Entra ID u objektu

   Pomoću ove opcije, prvo morate da sinhronizujete objectId sa entra ID lokalnom AD-u, a zatim mapirajte svojstvo na externalId u Webex.

   Pročitajte vodič za primenu za konektor direktorijuma da biste saznali kako da mapirajte AD korisničke atribute na Webex atribute korisnika, a zatim sinhronizovali grupe.


   
  Ako je korisnik externalId je uspešno sinhronizovana, možete da vidite svojstvo spoljnog ID-a i njegovu vrednost na profilu korisnika u control Hub. U suprotnom , svojstvo spoljnog ID-a nije prikazano na profilu.
 • Webex korisnički nalozi moraju biti aktivni (korisnici su se prijavili na Webex).

 • Konfigurišite podešavanja upravljanja sadržajem velikog preduzeća za svoju organizaciju i omogućite ih za sve svoje korisnike. Pročitaj https://help.webex.com/nfia8at. Ovo su podešavanja koja su vam potrebna:

  • Izaberite Microsoft sadržaja .

  • Uključi/isključi opciju Omogući povezane fascikle.

  • Unesite ime entra ID zakupca.

  • Ako je potrebno, izaberite Microsoft globalnu instancu .

   Nećete videti opciju izbora instance entra ID osim ako niste i zakupac u posebnoj instanci, kao što je Microsoft Nemačka. Ova funkcija je dostupna samo Webex organizacijama koje su zakupci na globalnoj instanci Microsoft globalnoj instanci.

Pre nego što počnete

Suštinski preduslov je da Webex korisnik externalId svojstva moraju da se podudaraju ID korisniku objectId Svojstvo.

Postoje dva načina da kreirate ovu vezu na svojim Webex korisnicima:

1

Prijavite se na Control Hub na i https://admin.webex.com idite na stranicu " Hibridno ".

2

Pronađite karticu integracije grupa.

3

Kliknite na Prikaži preduslove.

Lista je aktivna i prikazuje zelene oznake za kompletne preduslove za upravljanje sadržajem. Ako su podešavanja upravljanja sadržajem nepotpuna, Control Hub vas vodi do pravog mesta da ih obavite.

4

Kliknite na Dalje.

5

Pročitajte na notu o dozvolama, a zatim kliknite na " Ovlasti".

6

Unesite akreditive Microsoft administratora kada se to od vas zatraži.

7

Pročitajte listu dozvola i kliknite na "Prihvati ".

Vidite poruku o uspešnom ćaskanju.

8

Kliknite na "Idi na podešavanja".

Drugi način za pristup stranici sa podešavanjima je hibridna > integracija > Uređivanje podešavanja.

9

Prevucite prebacivanje na opciju Omogući Microsoft integraciju grupa 365.

Šta je sledeće

Da biste uredili ova podešavanja, idite na stranicu " Hibridno " i pronađite karticu integracije grupa.