Wymagania wstępne

Przeczytaj ten artykuł, jeśli integrujesz zespoły w usłudze Webex z grupami na platformie Microsoft 365. Dostępny jest inny artykuł, który pomoże użytkownikom połączyć grupę Microsoft 365 z zespołem.

Wymagania platformy Microsoft 365

 • Konto administratora globalnego w dzierżawie Microsoft.

 • Funkcja grup Microsoft 365.

 • Użytkownicy w Azure Active Directory.

Wymagania Webex

 • Organizacja Webex i pełne konto administratora.

 • Uprawnienie do obsługi wiadomości Webex dla użytkowników (domyślnie włączone bezpłatnie).

  Możesz skonfigurować automatyczne przypisywanie licencji ( https://help.webex.com/n3ijtao), aby upewnić się, że użytkownicy otrzymają to uprawnienie podczas synchronizacji z usługą Azure AD.

 • Synchronizuj użytkowników z Azure Active Directory z organizacją Webex. Przeczytaj https://help.webex.com/6ta3gz.

 • Konta użytkowników Webex muszą być Aktywne (użytkownicy są zalogowani do Webex).

 • Skonfiguruj ustawienia Enterprise Content Management dla swojej organizacji i włącz je dla wszystkich użytkowników. Przeczytaj https://help.webex.com/nfia8at. Oto ustawienia, których potrzebujesz:

  • Wybierz Zarządzanie treścią Microsoft.

  • Przełącz Włącz foldery połączone.

  • Wprowadź swoją nazwę dzierżawy usługi Azure Active Directory (AD).

  • Wybierz instancję Microsoft Global.

Włącz integrację grup

1

Zaloguj się do Control Hub w https://admin.webex.com i przejdź do strony Hybrydowe.

2

Znajdź kartę Integracja grup.

3

Kliknij opcję Wyświetl wymagania wstępne.

Lista jest aktywna i zawiera zielone ptaszki oznaczające pełne wymagania wstępne dotyczące zarządzania treścią. Jeśli ustawienia zarządzania treścią są niekompletne, Control Hub poprowadzi Cię we właściwe miejsce, aby je wykonać.

4

Kliknij przycisk Dalej.

5

Przeczytaj uwagę na temat uprawnień, a następnie kliknij opcję Autoryzuj.

6

Po wyświetleniu monitu wprowadź swoje poświadczenia administratora Microsoft.

7

Przeczytaj listę uprawnień i kliknij Akceptuj.

Zobaczysz komunikat o sukcesie.

8

Kliknij opcję Przejdź do ustawień.

Innym sposobem na przejście do strony ustawień jest Hybrydowy > Integracja grup > Edytuj ustawienia.

9

Przesuń przełącznik na Włącz integrację grup Microsoft 365.

Co dalej?

Aby edytować te ustawienia, przejdź do strony Hybrydowe i znajdź kartę Integracja grup.