Forutsetninger

Denne artikkelen er beregnet på administratorer som integrerer Webex-team med Microsoft 365-grupper. Det finnes en annen artikkel som beskriver hvordan brukere kan koble en Microsoft 365-gruppe til et team.

Microsoft 365-krav

 • En global administratorkonto på Microsoft-leieren.

 • Funksjonen Microsoft 365-grupper.

 • Brukere i Azure Active Directory.

Webex-krav

 • En Webex-organisasjon og konto for fullverdig administrator.

 • Webex-meldingsrettigheter for brukere (aktivert gratis som standard).

  Du kan konfigurere en lisenstilordningsmal (https://help.webex.com/n3ijtao) for å sikre at brukerne får denne rettigheten når du synkroniserer dem fra Azure AD.

 • Synkroniser brukere fra Azure Active Directory med Webex-organisasjonen. Les https://help.webex.com/6ta3gz.

 • Webex-brukerkontoer må være aktivert (brukere har logget på Webex).

 • Konfigurer innstillinger for organisasjonens innholdsbehandling for virksomheter, og aktiver den for alle brukerne. Les https://help.webex.com/nfia8at. Dette er innstillingene du trenger:

  • Velg innholdsstyring for Microsoft.

  • Veksle Aktiver koblede mapper.

  • Skriv inn Leiernavn for Azure Active Directory (AD).

  • Velg forekomsten Microsoft Global.

Aktiver gruppeintegrering

1

Logg på Control Hub på https://admin.webex.com, og gå til Hybrid-siden.

2

Finn kortet for Gruppeintegrering.

3

Klikk på Vis forutsetninger.

Listen er aktiv og viser grønne merker for de fullstendige forutsetningene for innholdsstyring. Hvis innstillingene for innholdsstyring er ufullstendige, veileder Control Hub deg til rett sted for å få det gjort.

4

Klikk på Neste.

5

Les notatet om tillatelser, og klikk deretter på Godkjenn.

6

Skriv inn Microsoft-administratorlegitimasjonen når du blir bedt om det.

7

Les listen over tillatelser, og klikk på Godta.

Du ser en suksessmelding.

8

Klikk på Gå til innstillinger.

En annen måte å komme til siden for innstillinger på er Hybrid > Gruppeintegrering > Rediger innstillinger.

9

Skyv bryteren til Aktiver Microsoft 365-gruppeintegrering.

Hva nå?

Hvis du må redigere disse innstillingene, går du til Hybrid-siden og finner kortet for Gruppeintegrering.