light_dark_theme_desktop_image

1

Tokom sastanka izaberite meni "Prikaz ".

2

Idite na teme i izaberite željenu temu. Opcije su "Svetle teme" i "Tamna tema". Setićemo se vašeg izbora kada sledeći put budete koristili Windows aplikaciju za radnu površinu.


 

Ova postavka ne utiče na temu boje u Veb aplikaciji "Sastanci " ili mobilnoj aplikaciji.

light_dark_theme_desktop_image

Ova funkcija je dostupna za verzije Operativnog sistema Mac 10.14 ili novije.

1

Tokom sastanka izaberite meni "Prikaz ".

2

Idite na teme i izaberite željenu temu. Opcije su "Svetle teme" i "Tamna tema". Setićemo se vašeg izbora kada sledeći put budete koristili Mac desktop aplikaciju.


 

Ova postavka ne utiče na temu boje u Veb aplikaciji "Sastanci " ili mobilnoj aplikaciji.

light_vs_dark_theme_web_image

1

Tokom sastanka izaberite meni more_options_button_image"Više opcija ".

2

U odeljku " Sastanak" koristite preklopnik za uključivanje ili isključivanje tamne teme. Setićemo se vašeg izbora kada sledeći put budete koristili veb aplikaciju.


 

Ova postavka ne utiče na temu boje u aplikaciji "Sastanci na radnoj površini " ili mobilnoj aplikaciji.

color_themes_comparison_image

1

Dodirnite sliku profila da biste otvorili postavke .

2

Idite na opciju "Izgled" i u okviru"Tema" odaberite željenu temu. Opcije su Tamna tema i Tamna tema.


 

Ova postavka ne utiče na temu boje u aplikaciji "Sastanci na radnoj površini", veb aplikaciji ili Android aplikaciji.

color_themes_comparison_android_image

Ova postavka je dostupna za Android verzije 10 i novije.

1

Idite na lokaciju "Još > postavki > " Moj nalog > opštim postavkama".

2

U okviru Izgledodaberite željenu temu. Opcije su "Svetlost i tama ".


 

Ova postavka ne utiče na temu boje u aplikaciji "Sastanci na radnoj površini", veb aplikaciji ili iOS aplikaciji.