light_dark_theme_desktop_image

1

Under mötet väljer du menyn Visa.

2

Gå till Teman och välj önskat tema. Alternativen är ljus tema och mörkt tema. Vi kommer ihåg ditt val nästa gång du använder Windows-skrivbordsappen.


 

Den här inställningen påverkar inte färgtemat i din Meetings-webbapp eller mobilapp.

light_dark_theme_desktop_image

Denna funktion är tillgänglig för Mac-operativsystemversion 10.14 eller senare.

1

Under mötet väljer du menyn Visa.

2

Gå till Teman och välj önskat tema. Alternativen är ljus tema och mörkt tema. Vi kommer ihåg ditt val nästa gång du använder skrivbordsappen för Mac.


 

Den här inställningen påverkar inte färgtemat i din Meetings-webbapp eller mobilapp.

light_vs_dark_theme_web_image

1

Under mötet väljer du menyn more_options_button_imageFler alternativ.

2

I avsnittet Möte använder du växla för att slå på eller stänga av mörkt tema. Vi kommer ihåg ditt val nästa gång du använder webbappen.


 

Den här inställningen påverkar inte färgtemat i skrivbordsappen Meetings eller mobilappen.

color_themes_comparison_image

1

Tryck på profilbild om du vill öppna Inställningar.

2

Gå till Utseende och under Temaväljer du önskat tema. Alternativen är mörkt tema och mörkt tema.


 

Den här inställningen påverkar inte färgtemat i skrivbordsappen Meetings , webbappen eller Android-appen.

color_themes_comparison_android_image

Denna inställning är tillgänglig för Android-version 10 och senare.

1

Gå till Mer > inställningar > Mitt konto > allmänt.

2

Under Utseendeväljer du önskat tema. Alternativen är ljus och mörka.


 

Den här inställningen påverkar inte färgtemat i skrivbordsappen Meetings , webbappen eller iOS-appen.