Šta korisnici vide

Podešavanja koja odaberete u ovom članku kontrolišu šta korisnici mogu videti na stranici "Uređaji" u okviru svojih podešavanja Webex aplikacije. Oni će možda moći da izaberu korišćenje mikrofona za otkrivanje uređaja (ako omogućite otkrivanje ultrazvukom) i oni će možda moći da izaberu opciju "Koristi Wi-Fi mreža otkrivanje uređaja u blizini" (ako omogućite Wi-Fi otkrivanje).

Korisnici bi trebalo da čitaju "Povezivanje sa Webex aplikacijom" i da automatski prestaniu da se povezuju sa Webex uređajem.

Informacije o otkrivanju uređaja zasnovanih na ultrazvuku

Webex uređaji emituju ultrazvučne signale koje aplikacija Webex može da čuje preko mikrofona vašeg računara. Ovo omogućava aplikaciji da se poveže sa najbližim uređajem. Kada je ova funkcija omogućena za vašu organizaciju, korisnici mogu pojedinačno da izaberu da li će je koristiti.

Možete da izaberete sledeće ponašanje otkrivanja ultrazvukom za svoju organizaciju:

Tabela 1. Ponašanje i kontrole otkrivanja zasnovanih na ultrazvuku

Željeno ponašanje

Koristite ova podešavanja

Korisnik može da poništi?

Automatsko povezivanje na svim Webex aplikacijama (ultrazvuk je podrazumevano uključen)

Dozvoli ultrazvuk da se poveže sa uređajima je uključeno

Označeno je "Automatski se poveži sa najbližim uređajem za korisnike"

Da (korisnik može da onemogući automatsku vezu)

Automatsko povezivanje je opcionalno (podrazumevano isključivanje ultrazvuka)

Dozvoli ultrazvuk da se poveže sa uređajima je uključeno

Obriši se automatski sa najbližim uređajem za korisnike

Da (korisnik može da omogući automatsku vezu)

Automatsko povezivanje je onemogućeno (slušanje ultrazvuka je uvek isključeno)

Isključen je ultrazvuk za povezivanje sa uređajima

(Nema polja za potvrdu za automatsko povezivanje)

Ne (korisnik uvek mora uvek ručno da se poveže)

Informacije o otkrivanju uređaja zasnovanih na Wi-Fi vezi

Kada je otkrivanje uređaja zasnovano na Wi-Fi vezi omogućeno u kontrolnom čvorištu, dajete nam saglasnost za prikupljanje određenih ne-ličnih informacija o vašem Wi-Fi okruženju, a ne vašim korisnicima. Svaki put kada se korisnici povežu sa uparenim uređajem u Webex aplikaciji koristeći ultrazvučnu vezu, informacije o podacima o WLAN blizinama prikupljaju se u oblaku. Identifikatori skupa usluga (SSID-ovi) i osnovni SSID-ovi (BSSID-ovi) koriste se za identifikaciju vidljivih WLAN-ova, skladište ih u ovoj bazi podataka u oblaku, a kasnije se podudaraju u operaciji koja se podudara sa pretragom. WLAN-ovi su jednosmerni hashed pre prenošenja, tako da strana servera nikada ne može da pročita SSID koji može da se čita MAC adresa.

Kada korisnici izaberu da se povežu sa uređajem u Webex aplikaciji, aplikacija detektuje prisustvo Webex uređaja dok se korisnici pomeraju. Te informacije se otpremaju u ovu bazu podataka u oblaku. Usluga Proximity pronalazi do 5 uređaja koji su u blizini upoređivajući trenutno WLAN okruženje aplikacije sa ovim sačuvanim posmatranjem. Korisnici više ne moraju ručno da pretražuju uređaje sa kojima treba da se povežu.


Lista uređaja koji su u dometu je dinamičkih i ažuriranja na osnovu lokacije korisnika.

Šifrovanjemo sledeće informacije i koristimo ih samo da bismo predloželi dostupne uređaje korisnicima za automatsko povezivanje:

  • U dometu je Wi-Fi mreža

  • Pristupne tačke za Wi-Fi

  • Jačina signala pristupnih tačaka u trenutku uparivanja

Gorenavedeni informacije se ažuriraju svakog dana na uređajima i kada se aplikacija Webex poveže pomoću ultrazvučnog otkrivanja.

1

Prijavite se u Control Hub na https://admin.webex.com.

2

Idite na "Uređaji " i kliknite na " Podešavanja". Pronađite kontrole otkrivanja uređaja.

3

Omogućite ili onemogućite predloge za uređaje na osnovu Wi-Fi povezivanja.

Ova opcija je podrazumevano uključena.

4

Idite u "Podešavanja organizacije " i pronađite kontrole Webex uređaje .

5

Omogućite ili onemogućite ultrazvuk da biste se povezali sa uređajima.

Ova opcija je podrazumevano uključena.

Ako omogućite ultrazvuk, možete da odaberete i da li će se aplikacija Webex automatski povezati sa najbližim uređajem. Ako onemogućite ultrazvuk, aplikacija Webex neće moći automatski da se poveže sa uređajima (a nema polja za potvrdu koja bi zamenila ovo ponašanje u aplikaciji Control Hub ili Webex aplikaciji).
6

(Opcionalno) Proverite ili poništite automatsko povezivanje sa najbližim uređajem za korisnike.

(Ne vidite ovo polje za potvrdu osim ako ste omogućili uparivanje ultrazvuka.)