Korišćenje predložaka konfiguracije štedi vreme na konfigurisanju uređaja. Opis možete napisati prilikom kreiranja obrasca. Svi obrasci koje ste kreirali dostupni su u okviru "Kontrolno čvorište" i kasnije ih možete primeniti, urediti i kopirati.

Ograničenja
  • Primena predloška je jednom operacija. Ako uredite predložak, konfiguracije na uređaju na koji je primenjen neće se promeniti. Morate ga ponovo primeniti na uređaj da bi konfiguracije trebalo da se ažuriraju.

  • Mogući problemi sa performansama prilikom primene predloška na mnoge uređaje odjednom i prilikom primene predložaka sa mnogo konfiguracija.

  • Dostupno za registrovane uređaje u oblaku i uređaje povezane sa Edge for Devices sa kontrolisanim čvorištem kontrolisane konfiguracije omogućene pokretanjem RoomOS 11.1 ili novije.

1

Iz prikaza kupca na https://admin.webex.com na uređaje iizaberite stavku Predlošci . Kliknite na dugme Kreiraj predložak.

2

Dajte predlošku jedinstveno ime. Takođe možete da dodate opis predloška. Posle ovoga kliknite na dugme " Dalje".

3

Dodajte konfiguraciju koju želite u predložak. Kada dodate sve konfiguracije koje su vam potrebne, kliknite na dugme "Dalje" i pregledajte promene. Konfiguracije možete da uređujete i uklanjate sa ove stranice. Ako dođe do nekih grešaka, bićete obavešteni o njima na ovoj stranici. Kliknite na dugme "Kreiraj" da biste kreirali i sačuvali predložak.

Predložak možete preuzeti kao CSV datoteku.

Da biste pročitali više o pojedinačnim konfiguracijama za uređaje koji rade pod sistemom RoomOS, pogledajte https://roomos.cisco.com/.

Da biste pročitali više o pojedinačnim konfiguracijama za Webex Room Phone, pogledajte članak Dodavanje funkcija u članak "Sobni telefon".


 

Ako nanosite konfiguracije na uređajima na veliko, dobijate opciju da sačuvate konfiguracije kao novi predložak koji kasnije možete da koristite.

Nakon što kreirate predloške, oni se čuvaju u kontrolnom čvorištu i možete ih primeniti na uređaje.

1

Iz prikaza klijenta na https://admin.webex.com uređaje i izaberite uređaj ili uređaje koje želite da konfigurišete.

2

Za više uređaja, u desnom meniju izaberite stavku Uredi i izaberite stavku Predlošci uređaja.

Za pojedinačni uređaj izaberite stavku Predlošci uređaja sa stranice uređaja.

3

Izaberite predložak koji želite da primenite sa padajuće liste i kliknite na dugme Dalje . Pregledajte promene i kliknite na dugme "Primeni " da biste primenili konfiguracije.

Možete da se vratite i uredite predloške koje ste kreirali. Takođe možete izbrisati one koje vam više nisu potrebne.

1

Iz prikaza kupca nahttps://admin.webex.com na uređaje i izaberite stavku Obrasci. Izaberite predložak koji želite da promenite.

2

Idite na radnje i izaberite opciju "Uredi " ili "Izbriši ".

Uređivanje predložaka prati isti proces koji ste koristili za njihov kreiranje. Kada uređujete predložak, morate ga ponovo primeniti da bi promene stupile na snagu na uređaju.