Korzystanie z szablonów konfiguracyjnych pozwala zaoszczędzić czas na konfigurowaniu urządzeń. Podczas tworzenia szablonu można napisać opis Wszystkie utworzone szablony są dostępne na koncentratorze sterowania, a użytkownik może je stosować, edytować i kopiować później.

Ograniczenia
  • Stosowanie szablonu jest operacją jednokrotną. W przypadku edytowania szablonu konfiguracje na urządzeniu, do którego się stosuje, nie ulegną zmianie. Konieczne jest ponowne zastosowanie sterownika do urządzenia w celu zaktualizowania konfiguracji.

  • Potencjalne problemy z wydajnością podczas stosowania szablonu do wielu urządzeń jednocześnie oraz podczas stosowania szablonów zawierających wiele konfiguracji

  • Dostępne dla zarejestrowanych urządzeń w chmurze i urządzeń połączonych z krawędzią dla urządzeń z konfiguracją centrum sterowania, w których włączono działanie RoomOS 11,1 lub nowszego

1

W widoku klienta na https://admin.webex.com przejdź do pozycji urządzenia i wybierz opcję Szablony. Kliknij przycisk Utwórz szablon

2

Nadaj szablonowi unikatową nazwę. Można również dodać opis szablonu. Po wykonaniu tej czynności kliknij przycisk dalej

3

Dodaj konfigurację, która ma zostać wykorzystana w szablonie. Po dodaniu wszystkich potrzebnych konfiguracji kliknij przycisk Dalej i przejrzyj wprowadzone zmiany Na tej stronie można również edytować i usuwać konfiguracje Jeśli wystąpią błędy, uzyskasz powiadomienia o nich na tej stronie Kliknij przycisk Utwórz , aby utworzyć i zapisać szablon.

Szablon można pobrać jako plik CSV.

Aby dowiedzieć się więcej o poszczególnych konfiguracjach urządzeń z systemem RoomOS, patrz https://roomos.cisco.com/.

Więcej informacji na temat poszczególnych konfiguracji Webex Room Phone można znaleźć w artykule dodawanie funkcji do pokoju telefonów


 

W przypadku stosowania konfiguracji na urządzeniach luzem dostępna jest opcja zapisywania konfiguracji jako nowy szablon, który można wykorzystać w późniejszym terminie

Utworzone szablony są zapisywane w centrum sterowania i można je stosować na urządzeniach.

1

W widoku klienta na https://admin.webex.com przejdź do pozycji urządzenia i wybierz urządzenie, które chcesz skonfigurować.

2

W przypadku wielu urządzeń kliknij przycisk Edytuj i wybierz opcję Szablony urządzeń z menu po prawej stronie.

W odniesieniu do danego urządzenia wybierz kolejno opcje Szablony urządzeń ze strony urządzenie.

3

Wybierz z listy rozwijanej Szablon, który chcesz zastosować, i kliknij przycisk dalej Przejrzyj zmiany i kliknij przycisk Zastosuj , aby zastosować konfigurację.

Utworzone szablony można cofnąć i edytować Można także usunąć te, które nie są już potrzebne.

1

W widoku klienta na https://admin.webex.com przejdź do pozycji urządzenia i wybierz opcję Szablony . Wybierz szablon, który chcesz zmienić.

2

Przejdź do pozycji operacje i wybierz opcję Edytuj lub Usuń

Edytowanie szablonów odbywa się przy użyciu tego samego procesu, w którym zostały utworzone. Po zmodyfikowaniu szablonu należy go zastosować ponownie, aby zmiany odniosły skutek na urządzeniu.