Isprobajte ove korake ako ne možete da priložite slušalice sa mikrofonom da biste se povezali sa USB adapterom.