Kontakt för servicemöjlighet

Klustring

  • Tjänsten för service möjlighet ska vara värd för ett enda Expressway. Vi har inte stöd för anslutnings anslutning på flera noder.

Coresidency

  • Tjänsten för service möjlighet kräver en dedicerad anslutnings värd Expressway. Vi har inte stöd för coresidency med andra anslutningar.

    Vi har stöd för N-2. men endast ett kommando är ett undantag som är MariaDB-status [cmd: mdbctl status] som endast stöds i R22.

Cisco BroadWorks

  • Tjänsten för service möjlighet har stöd för den aktuella större utgåvan av BroadWorks-servrar och två viktiga versioner innan denna version (N-2-support). Det finns ett känt undantag: kommandot för att hämta MariaDB-status från Cisco BroadWorks Messaging-servern stöds endast på BroadWorks-R22 eller senare.