Varför Cisco utvecklade lösningen

Kontinuitet i verksamheten är avgörande för att möjliggöra löpande kommunikation mellan ditt företag och dina kunder under naturkatastrofer, kriser eller helt enkelt oväntade händelser. När du behöver avlasta en expanderande volym till ditt kontaktcenter, eller när agenter behöver arbeta hemifrån, kan våra molnbaserade kontaktcenterlösningar snabbt implementeras så att agenterna kan ta emot samtal oavsett var de befinner sig.

Lösningsegenskaper

Den snabba implementeringslösningen omfattar agentprogramvara med ett brett utbud av flerkanals-, routning- och rapporteringsfunktioner för upp till 1 000 agenter samtidigt och erbjuder följande:

 • Snabb implementering: normalt i drift inom fem arbetsdagar efter beställning

 • Snabb uppskalning för krishanteringsteam

 • Kortvarigt åtagande på tolv månader

 • Ingen lägsta agentvolym

 • Inget behov av VPN-anslutning för tjänsten

Lösningen riktar sig till

Ciscos mål med denna lösning är att ge företag och organisationer möjlighet att snabbt och kostnadseffektivt distribuera en kontaktcenterlösning i molnet och också att leverera information till kunder i en tid när kommunikationskanaler är av största vikt. Denna lösning är särskilt avsedd för:

 • Alla företag som har omedelbart behov av nya eller utökade resurser i ett kontaktcenter i molnet med kapacitet för upp till 1 000 agenter som samtidigt arbetar hemifrån eller på företaget.

 • Företag som behöver avlasta ökad volym från sitt nuvarande kontaktcenter till en sekundär plattform för att säkerställa skalbarhet och kontinuitet i tjänsten.

 • Företag som för närvarande inte har ett kontaktcenter men behöver ge kunderna en "nödsamtalslinje".

 • Företag som vill ge sina agenter och arbetsledare flexibilitet att arbeta hemifrån utan att behöva en VPN-anslutning.

Information om lösningen

 • Standard- och/eller premiumagenter i Webex Contact Center Standard.

 • Standardfunktionalitet för agenter omfattar både inkommande och utgående röstsamtal, webbläsarbaserade agentinstrumentbrädor samt webb- och röståteruppringning.

 • Premiumfunktionalitet för agenter ger även fullständiga flerkanalsfunktioner, inklusive e-post och webbchatt. Dessutom har premiumagenter tillgång till flerkanalsrapportering och -analys samt möjlighet för arbetsledare att övervaka och bryta in.

 • Kontaktcentret kan vara i drift på bara 5 dagar (förutsatt att inga anpassningar krävs).

 • Inga tilläggsprogram eller anpassningar ingår. Om det finns specifikt anpassningsbehov kommer vi att utvärdera detta under granskning av garanti för kvalitet, Assurance to Quality (A2Q). Observera att anpassningar ökar på distributionstidsplanen.

 • Cisco PSTN är tillgängligt som ett betalt alternativ för kostnadsfria, avgiftsbelagda/lokala och avgiftsbelagda/utgående tjänster för röstsamtal. Det finns två alternativ: (1) tillgång till lokala nummer i Webex Contact Center med PSTN-avslutning av samtalet till agenten (endast USA och Kanada) eller (2) avgiftsfri tillgång till Webex Contact Center (endast USA). Initial lösning är tillgänglig i USA, Kanada och delar av EMEA. Ytterligare platser globalt kommer att läggas till.

Lösningens varaktighet

Cisco fortsätter att arbeta med att göra lösningen tillgänglig fram till annat meddelas. En avisering skickas när lösningen når "slut på livslängd".

Så här kommer du igång

Klicka här för att kontakta Cisco Sales så följer vi upp och hjälper dig att komma igång.