Fel: "Det finns inget innehåll att visa just nu, antingen på grund av att inget innehåll delas eller för att ett medieobjekt som inte stöds delas" under inspelningen

Fel: "Det finns inget innehåll att visa just nu, antingen på grund av att inget innehåll delas eller för att ett medieobjekt som inte stöds delas" visas under inspelningen.

Video eller delat innehåll saknas när en nätverksbaserad inspelning spelas upp

Meddelandet "För att spela in Adobe Flash för att spela upp en inspelning i IE 10 eller lägre version" visas när du delar en videofil under mötet

 

Obs!Adobe kommer att upphöra med stödet för Flash Player den 31 december 2020. Mer information finns i: https://www.adobe.com/products/flashplayer/end-of-life.html

Orsak:

  • Insticksprogrammet till Adobe Flash Player blockeras av ett säkerhetsprogram/ett antivirusprogram.
*CiscoFlashPlugin har stöd för direktuppspelning av inspelade videor online* Om AdobeFlashPlugin blockeras av ett antivirusprogram påverkas både länken för direktuppspelning
och hämtning.
  • Om maskinvaruacceleration är inaktiverad i NIC-mediespelaren påverkas uppspelningen vilket resulterar i Fel: "Det finns inget innehåll att visa just nu, antingen på grund av att inget innehåll delas eller för att ett medieobjekt som inte stöds delas". 

För att lösa detta problem:
  1. Tillåt Adobe Flash Player xx.x.xx i Antivirus software (alla versioner).
  2. Tillåt FlashPLayerPlugin_xx.x_x_xxx.exe måste tillåtas (alla versioner).
Obs! Detta gäller både för direktuppspelnings- och hämtningslänken.
  1. Om du använder en MPC-spelare för att spela den hämtade inspelningen (.mp4) och problemet kvarstår ska du ställa in den maskinvaruaccelererade avkodningen på " Automatisk":
Bild tillagd av användare

För att aktivera/ändra maskinvaruaccelerationen i NIC. Mer information finns i: https://fossbytes.com/enable-hardware-acceleration-vlc-windows-linux-os-x/
  1. Om du använder en annan mediespelare och problemet kvarstår ska du kontrollera spelarens Codec och göra de nödvändiga ändringarna för att aktivera maskinvaruacceleration eller liknande codec. För mer hjälp kontaktar du systemadministratören eller den lokala IT-support.
Obs! IE 11 kräver inte Adobe Flash Player.

 

Var den här artikeln användbar?