Fel: ”Media stöds inte” när du visar en delad. WRF-fil i ett Webex-möte på en Mac

Visar en delad. WRF i ett Webex-möte på en Mac stöds inte.

Fel: ”Media stöds inte” när du visar en delad. WRF-fil i ett Webex-möte på en Mac.

Fel: ”den här sidan kan inte spelas upp eftersom det innehåller ett medieobjekt som inte stöds på din plattform.' när du visar en delad. WRF-inspelning på en Mac.

Fel ”: Media stöds inte. Den här sidan kan inte spelas upp eftersom det innehåller ett medieobjekt som inte stöds på din plattform ”på Mac när du visar en delad. WRF.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.


Orsak:

Följande fel uppstår för deltagare som använder Mac-datorer när en värd delar en. WRF inspelning i ett Webex-möte:Lösning:

Visar en delad. WRF i ett Webex-möte på en Mac stöds inte.

Endast för värdar

Se lösningen nedan:

  1. Med hjälp av ett Microsoft Windows-baserad dator, konvertera den. WRF inspelning till. WMV, se:
  2. Dela den exporterade. WMV-filen i din Webex-möte.

Var den här artikeln användbar?