Vem kontaktar jag för att få hjälp med att delta i min ljudkonferens?

Information om allmän hjälp med att delta i ljudkonferensen i ditt möte finns i din e-postinbjudan eller kalendermöte. Leta efter ett avsnitt med specifika anvisningar om hur du ansluter till ljudet.

Vem kontaktar jag för att få hjälp med att delta i min ljudkonferens?

Hur får jag hjälp med att delta i ljudkonferensen?

Vem kontaktar jag för att få hjälp med att delta i en tredjepartstelekonferens?

Jag har problem med att delta i en tredjepartstelekonferens.

Jag behöver inringningsnummer till en icke-WebEx-ljudkonferens.


Obs!

Inringningsnumren till din ljudkonferens kan ändras. Använd alltid numren som visas i fönstret Delta i ljudkonferens eller Ljudanslutning (beroende på sidversion) som visas när du deltar i ett möte.
Lösning:

Information om allmän hjälp med att delta i ljudkonferensen i ditt möte finns i din e-postinbjudan eller kalendermöte. Leta efter ett avsnitt med specifika anvisningar om hur du ansluter till ljudet.

E-postinbjudan för WebEx-ljud, endast för inringning i USA/Kanada:

E-postinbjudan med ljud från tredjepart eller annat telekonferensljud:

 

 

 

Om du har frågor eller problem gällande deltagande i ljudkonferenser i ditt möte är leverantören av telekonferenstjänsten avgörande för vem du ska kontakta för att få hjälp.

Så här tar du reda på om ljudkonferensen använder WebEx-ljud

Ring in på det telekonferensnummer som anges i din inbjudan:

  • Om du hör en WebEx-hälsning har ljudet schemalagts via Webex.
  • Om du inte hör en WebEx-hälsning har ljudet schemalagts via en tredjepartsleverantör. (icke-WebEx)
    • För hjälp att delta i en ljudkonferens via en tredjepartsleverantör kan du ringa till den leverantörens support. Din värd kan hjälpa dig att kontakta support för andra konferenstjänster.

För hjälp att kontakta värden, se: WBX71898 – Hur kontaktar jag värden för mitt möte?

Var den här artikeln användbar?