Din enhet levereras med en förinstallerad version av den fasta programvaran som är helt funktionell. Ny firmware görs tillgänglig allt eftersom vi löser kända problem. Viktiga uppdateringar kan göras när som helst och påverkar enhetens användning.

4 juli 2021

Webex Share och Webex Room Phone 2021-05-07 d0cb176dd9

Åtgärdade problem och förbättringar

 • Mindre buggfixar och stabilitetsförbättringar.

Kända större problem

 • #4125 Webex Share: problem med slut på minne visas var 3–4 vecka

 • #4532 Webex Room Phone: samtal kopplas ned vid delning av innehåll med hög bildfrekvens under lokala samtal

 • #4676 Webex Room Phone: SIP-felsökningen försämras på grund av saknade SIP- meddelandeloggar

 • #4723 Webex Share: funktionen för aktivering/standby fungerar inte för specifik display

 • #4730: Flera säkerhetsproblem i dnsmasq DNS-vidarebekopplingen påverkar Cisco-produkter: januari 2021

Ytterligare kommentarer

 • I den här versionen ingår inte några ytterligare observeringar.

7 april 2021

Webex Share och Webex Room Phone 2021-03-02 f32b8e130c

Åtgärdade problem och förbättringar

 • #4401 Webex Room Phone: resursartefakter visas i lokalt läge när fjärrsidan ändrar upplösning

Kända större problem

 • #4125 Webex Share: problem med slut på minne visas var 3–4 vecka

 • #4532 Webex Room Phone: samtal kopplas ned vid delning av innehåll med hög bildfrekvens under lokala samtal

 • #4676 Webex Room Phone: SIP-felsökningen försämras på grund av saknade SIP- meddelandeloggar

 • #4723 Webex Share: funktionen för aktivering/standby fungerar inte för specifik display

 • #4730: Flera säkerhetsproblem i dnsmasq DNS-vidarebekopplingen påverkar Cisco-produkter: januari 2021

Ytterligare kommentarer

 • I den här versionen ingår inte några ytterligare observeringar.

12 januari 2021

Webex Share och Webex Room Phone 2020-12-12 0f6c2a1678

Åtgärdade problem och förbättringar

 • #4401 Webex Room Phone: resursartefakter visas i lokalt läge när fjärrsidan ändrar upplösning

 • #4500 Webex Room Phone: resursen fungerar oregelbundet i säkert läge lokalt

 • #4527 Webex Room Phone: lokal resurs visar artefakter på grund av omfattande paketförlust

Kända större problem

 • #4125 Webex Share: problem med slut på minne visas var 3–4 vecka

 • #4532 Webex Room Phone: samtal kopplas ned vid delning av innehåll med hög bildfrekvens under lokala samtal

Ytterligare kommentarer

 • I den här versionen ingår inte några ytterligare observeringar.

15 december 2016

Webex Share och Webex Room Phone 2020-12-04 a795c48041

Åtgärdade problem och förbättringar

 • #2953 Webex Room Phone: avsluta samtal tar längre tid än förväntat vid delning

 • #2990 Webex Room Phone: det går inte att ansluta till lösenordsskyddade möten mellan platser

 • #3135 Webex Room Phone: deltagarens avatar försvinner då och då från skärmen

Kända större problem

 • #4125 Webex Share: problem med slut på minne visas var 3–4 vecka

 • #4401 Webex Room Phone: resursartefakter visas i lokalt läge när fjärrsidan ändrar upplösning

 • #4545 Webex Room Phone: inga avatarer visas för deltagare i MS Teams-möten på OSD

Ytterligare kommentarer

 • I den här versionen ingår inte några ytterligare observeringar.

21 oktober 2020

Webex Share och Webex Room Phone 2020-10-12 9290e350e7

Åtgärdade problem och förbättringar

 • #2599 Webex Share: Ibland går det inte att aktivera från vänteläge

 • #2752 Webex Room Phone: Försämrad akustisk prestanda

Kända större problem

 • Den här versionen innehåller inte några kända viktiga problem.

Ytterligare kommentarer

 • I den här versionen ingår inte några ytterligare observeringar.

15 september, 2020

Webex Share och Webex Room Phone 2020-09-08 c3671a5a60

Åtgärdade problem och förbättringar

 • #2506 Webex Room Phone: uppringarens namn visas inte när du avböjer ett inkommande samtalet under ett aktivt lokalt samtal

 • #2767 Webex Room Phone: uppgraderingsvarningen efter den initiala konfigurationen överlappar samtalsinformationen

Kända större problem

 • #2745 Webex Room Phone: LED-lampan för Ljud av fortsätter ibland att lysa rött efter avslutat möte

 • #2750 Webex Room Phone: ändrad kalenderstart för aviserade möten tar inte bort varningen

 • #2992 Webex Room Phone: LCD-skärmen stängs av under pågående möte

Ytterligare kommentarer

 • I den här versionen ingår inte några ytterligare observeringar.

10 september, 2020

Webex Share och Webex Room Phone 2020-08-29 bf53ee8fe0

Åtgärdade problem och förbättringar

 • #2196 Webex Share: mediatjänsten kraschar ibland under skyltning

 • #2345 Webex Share: digital skyltning visas inte på rätt sätt i vissa fall

 • #2412: Webex Room Phone: problem med att ljudet skär igenom när en resurs minimeras och maximeras

 • #2451 Webex Room Phone: Sändningsvolymen minskade med cirka 5dB

Kända större problem

 • #2745 Webex Room Phone: LED-lampan för Ljud av fortsätter ibland att lysa rött efter avslutat möte

 • #2750 Webex Room Phone: ändrad kalenderstart för aviserade möten tar inte bort varningen

Ytterligare kommentarer

 • I den här versionen ingår inte några ytterligare observeringar.

18 augusti, 2020

Webex Share och Webex Room Phone 2020-08-10 986730aabb

Åtgärdade problem och förbättringar

 • #2412: Webex Room Phone: problem med att ljudet skär igenom när en resurs minimeras och maximeras

 • #2466 Webex Room Phone: användargränssnittet blir oskarpt när du bläddrar och öppnar inställningarna

 • #2474 Webex Room Phone: fördröjningar vid knapptryckningar och klickljud vid tryck på flera tangenter samtidigt vid sökning

Kända större problem

 • #2196 Webex Share: mediatjänsten kraschar ibland under skyltning

 • #2506 Webex Room Phone: uppringarens namn visas inte när du avböjer ett inkommande samtalet under ett aktivt lokalt samtal

 • #2451 Webex Room Phone Sändningsvolymen minskade med cirka 5dB

Ytterligare kommentarer

 • Ärende-ID omnumrerades nyligen

14 juli, 2020

Webex Share och Webex Room Phone 2020-07-03 fe7c315e38

Åtgärdade problem och förbättringar

 • #5783 Webex Room Phone: fördröjningar vid knapptryckningar och klickljud vid tryck på flera tangenter samtidigt vid sökning.

 • #5814: Webex Room Phone: det går inte att stänga varningen på mötesskärmen när fler än ett möte har schemalagts.

 • 5824: Webex Share: en lokal delning visade inte video fast ljudet var bra under 4 till 5 minuter (endast vid första delningen efter visning av en videoskylt).

Kända större problem

 • #5754: Webex Room Phone: problem med att ljudet skär igenom när en resurs minimeras och maximeras.

 • #5910: Webex Room Phone: gränssnittet är randigt/oskarpt när du bläddrar.

Ytterligare kommentarer

 • I den här versionen ingår inte några ytterligare observeringar.

23 juni 2020

Webex Share 2020-04-27 757a9b6977

Åtgärdade problem och förbättringar

 • Mindre buggfixar och stabilitetsförbättringar.

Kända större problem

 • #5824: en lokal delning visade inte video fast ljudet var bra under 4 till 5 minuter (endast vid första delningen efter visning av en videoskylt).

Ytterligare kommentarer

 • I den här versionen ingår inte några ytterligare observeringar.

5 maj 2020

Webex Share 2020-04-27 757a9b6977

Åtgärdade problem och förbättringar

 • #5009: enheten fastnar på uppgraderingsskärmen och uppgraderas inte.

 • #5035: Webex Share-enheter förlorar anslutningen, slutar reagera och måste startas om manuellt för att återställas.

Kända större problem

 • Den här versionen innehåller inte några kända viktiga problem.

Ytterligare kommentarer

 • I den här versionen ingår inte några ytterligare observeringar.

10 mars 2020

Webex Share 2020-03-09 2cf7844186

Åtgärdade problem och förbättringar

 • #4609: Webex Share: Kan för tillfället inte dela

 • #4735: kundens Webex Share-enheter registreras inte på grund av problem med IP-validering på enheten

 • #4891: förloppsindikatorn för Webex Share rör sig inte under delning

Kända större problem

 • Den här versionen innehåller inte några kända viktiga problem.

Ytterligare kommentarer

 • I den här versionen ingår inte några ytterligare observeringar.

5 februari 2020

Webex Share 2020-01-20.6094e6b486

Åtgärdade problem och förbättringar

 • #4745: Statisk IP tillåter inte DNS-konfiguration

Kända större problem

 • #4609: Webex Share: Kan för tillfället inte dela

 • #4735: Vissa Webex Share-enheter registreras efter uppgradering till aktuell stabil version

 • #4752: Webex Share visar inget fel för resurser med en upplösning som inte stöds

Ytterligare kommentarer

 • I den här versionen ingår inte några ytterligare observeringar.

24 januari 2020

Webex Share 2020-01-13.0cb4981220

Åtgärdade problem och förbättringar

 • #4345: Webex Share Control Hub visar bara Wi-Fi MAC

 • #4581: när knappen på baksidan trycks in ska Webex Share alltid aktiveras

Kända större problem

 • #4609: Webex Share: Kan för tillfället inte dela

 • #4735: Vissa Webex Share-enheter registreras efter uppgradering till aktuell stabil version

 • #4745: Statisk IP tillåter inte DNS-konfiguration

 • #4752: Webex Share visar inget fel för resurser med en upplösning som inte stöds

Ytterligare kommentarer

 • I den här versionen ingår inte några ytterligare observeringar.

December 20 2019

Webex Share 2019-12-16.717c62cdd4

Åtgärdade problem och förbättringar

 • #4290: ljudnivån för Webex Share kan variera under delning

 • #4431: Webex Share uppgraderas inte och det är problem med en ljudresurs

 • #4456: Webex Share: Ändra URI vid skyltning gör att cachelagrade bilder visas igen

 • #4457: Webex Share: Felaktiga konfigurationsvärden ställs in för digital skyltning

 • #4559: Webex Share visar svart skärm när det inte finns några skyltar i AppSpace-kanalen

 • #4575: Webex Share visar inte lokaliserad text på webbsidan med statisk IP

Kända större problem

 • #4345: Webex Share Control Hub visar bara Wi-Fi MAC

 • #4581: när knappen på baksidan trycks in ska Webex Share alltid aktiveras

 • #4609: Webex Share: Kan för tillfället inte dela

Ytterligare kommentarer

 • I den här versionen ingår inte några ytterligare observeringar.

26 november 2019

Webex Share 2019-11-18.f83c027b6c

Åtgärdade problem och förbättringar

 • #4060: internationella strängar i Wi-Fi-konfigurationen visas felaktigt på engelska

 • #4114: kompatibilitetsproblem för Webex Share HDMI/CEC/skärm med projektorer

Kända större problem

 • #4290: ljudnivån för Webex Share kan variera under delning

Ytterligare kommentarer

 • I den här versionen ingår inte några ytterligare observeringar.

Oktober 2019

Webex Share 2019-10-21.1adf6957cf

Åtgärdade problem och förbättringar

 • #3698: ibland går det inte att starta Webex Share-sessioner ordentligt

 • #4114: kompatibilitetsproblem för Webex Share HDMI/CEC/skärm med projektorer

 • #4275: Webex Share-enheter rapporterar uppgradering medan de används

 • #4342: Webex Share saknar WiFi-alternativet WPA2 för dolt SSID

Kända större problem

 • #4290: ljudnivån för Webex Share kan variera mycket under delning

Ytterligare kommentarer

 • I den här versionen ingår inte några ytterligare observeringar.

15 oktober 2019

Webex Share 2019-10-06.236a051a6c

Åtgärdade problem och förbättringar

 • #3698: ibland går det inte att starta Webex Share-sessioner ordentligt

Kända större problem

 • #4060: internationella strängar i Wi-Fi-konfigurationen visas felaktigt på engelska

 • #4114: kompatibilitetsproblem för Webex Share HDMI/CEC/skärm med projektorer

 • #4290: ljudnivån för Webex Share kan variera mycket under delning

Ytterligare kommentarer

 • I den här versionen ingår inte några ytterligare observeringar.

24 september 2019

Webex Share 2019-09-16.911293d0d7

Åtgärdade problem och förbättringar

 • #4280: Webex Share använder inte UDP (vilket kan orsaka kompatibilitetsproblem)

 • Mindre buggfixar och stabilitetsförbättringar

Kända större problem

 • #3698: ibland går det inte att starta Webex Share-sessioner ordentligt

 • #4204: Webex Share visar en vit skärm med vågiga linjer

10 september 2019

Webex Share 2019-09-04.1d7dcb0f6d

Åtgärdade problem och förbättringar

 • #3925: Wi-Fi-funktionen på Webex Share fungerar inte korrekt med vissa konfigurationer

 • #4154: Webex Share använder UTC som standardtidszon, bör vara GeoLocation

Kända större problem

 • #3698: ibland går det inte att starta Webex Share-sessioner ordentligt

27 augusti 2019

Webex Share 2019-08-18.b66b8eebff

Åtgärdade problem och förbättringar

 • #3925: Wi-Fi-funktionen på Webex Share fungerar inte korrekt med vissa konfigurationer

Kända större problem

 • #3698: ibland går det inte att starta Webex Share-sessioner ordentligt

13 augusti 2019

Webex Share Version 2019-08-01.71658d397f

Åtgärdade problem och förbättringar

 • #3903: Webex Share kan startas om på grund av för hög temperatur

 • #3997: förhindra felaktig modifiering av enhetens Wi-Fi-konfiguration

 • #4072: HDMI-ljudnivån för Webex Share är för låg

Kända större problem

 • #3698: ibland går det inte att starta Webex Share-sessioner ordentligt

 • #3925: Wi-Fi-funktionen på Webex Share fungerar inte korrekt med vissa konfigurationer

9 juli 2019

Webex Share Version 2019-07-08.20a03037bd

Åtgärdade problem och förbättringar

 • #3980 – Webex Share startar om ibland efter aktivering från strömsparläge.

 • #3981 – Webex Share kan plötsligt startas om på grund av för hög värme (mediasessiond).

 • #3994 – Webex Share uppdaterar långsamt när du delar statiskt innehåll från Webex Meetings-appen.

Kända större problem

 • #3698 – Webex Share-sessioner startas ibland på fel sätt.

 • #3903 – Webex Share kan startas om på grund av för hög temperatur (sparkd).

 • #3925 – Webex Share fungerar inte korrekt med vissa Wi-Fi-konfigurationer.

4 juni 2019

Webex Share Version 2019-05 -28. fddf602874

Åtgärdade problem och förbättringar

 • Mindre buggfixar och stabilitetsförbättringar

Kända större problem

 • #3698 – Webex Share-sessioner startas ibland på fel sätt.

14 maj 2019

Webex Share Version 2019-05-05.2429942

Åtgärdade problem och förbättringar

 • #3797 – Webex Share kopplar autoamatiskt ner 802.1x Ethernet-anslutningen om certifikatautentiseringen misslyckas.

 • #3803 – Webex Share kör ett Wi-Fi-protokoll som inte stöds.

Kända större problem

 • #3698 – Webex Share-sessioner startas ibland på fel sätt.

24 april 24 2019

Webex Share Version 2019-04-15.cc902ad

Åtgärdade problem och förbättringar

 • Mindre buggfixar och stabilitetsförbättringar

Kända större problem

 • #3698 – Webex Share-sessioner startas ibland på fel sätt.

9 april 2019

Webex Share Version 2019-03-31.4273ae1

Åtgärdade problem och förbättringar

 • Mindre buggfixar och stabilitetsförbättringar

Kända större problem

 • #3698 – Webex Share-sessioner startas ibland på fel sätt.

 • #3723 – Webex Share kan felaktigt registreras i Personligt läge.

25 mars 2019

Webex Share Version 2019-03-18.2b1a0c9

Åtgärdade problem och förbättringar

 • Mindre buggfixar och stabilitetsförbättringar

Kända större problem

 • #3496 – Webex Share misslyckas sporadiskt.

25 februari 2019

Webex Share Version 2019-02-17.936eccf

Åtgärdade problem och förbättringar

 • #2897 - Webex Share-videon har ibland avkodningsproblem. Det här problemet uppstår oftast när du har delat länge.

 • #3180 - Webex Share kan ibland låsa sig efter en omstart.

Kända större problem

 • #3496 – Webex Share misslyckas sporadiskt.

 • #3559 - Webex Share kan plötsligt startas om på grund av för hög värme.

28 januari 2019

Webex Share Version 2019-01-20.68 c4e4b

Åtgärdade problem och förbättringar

 • #2897 - Webex Share-videon har ibland avkodningsproblem. Det här problemet uppstår oftast när du har delat länge.

 • #3180 - Webex Share kan ibland låsa sig efter en omstart.

Kända större problem

 • #3086 – Webex Share kopplar ibland ned en pågående delningssession på grund av att den interna programvaran kraschar.

15 januari 2019

Webex Share Version 2019-01-07.9394250

Åtgärdade problem och förbättringar

 • #3484: Webex Share-enheten kan överhettas och starta om ifall skärmen stängs av när du spelar upp en animering.

 • #3481: Webex Share kraschar och registreras inte efter ett DNS-fel.

Kända större problem

 • #2897 - Webex Share-videon har ibland avkodningsproblem. Det här problemet uppstår oftast när du har delat länge.

 • #3086 – Webex Share kopplar ibland ned en pågående delningssession på grund av att den interna programvaran kraschar.

 • #3180 - Webex Share kan ibland låsa sig efter en omstart.

Ytterligare kommentarer

 • Hela konfigurationen på Webex Share-enhetens webbsida är nu låst som standard när du har aktiverat enheten. Administratörer kan snart låsa upp de här konfigurationerna från enhetssidan i Cisco Webex Control Hub. Den här funktionen är under utveckling och blir snart tillgänglig för kunder.

  Om du vill ändra konfigurationen för Webex Share efter aktivering gör du en fabriksåterställning genom att hålla återställningsknappen på baksidan intryckt i 10 sekunder. Återaktivera enheten med den nya konfigurationen.

21 december 2018

Webex Share Version 2018-12 -17. e52ec3d

Åtgärdade problem och förbättringar

 • #3410: Webex Share startar ibland om på grund av kraftig överhettning.

Kända större problem

 • #2897 - Webex Share-videon har ibland avkodningsproblem. Det här problemet uppstår oftast när du har delat länge.

 • #3086 – Webex Share kopplar ibland ned en pågående delningssession på grund av att den interna programvaran kraschar.

 • #3180 - Webex Share kan ibland låsa sig efter en omstart.

11 december 2018

Webex Share Version 2018-12-02.65 ab2d5

Åtgärdade problem och förbättringar

 • Mindre felkorrigeringar

Kända större problem

 • #2897 - Webex Share-videon har ibland avkodningsproblem. Det här problemet uppstår oftast när du har delat länge.

 • #3180 - Webex Share kan ibland låsa sig efter en omstart.

 • #3086 – Webex Share kopplar ibland ned en pågående delningssession på grund av att den interna programvaran kraschar.

11 juli 2018

Webex Share Build: 06-25-2018.030caea

Åtgärdat eller ändrat

 • #2674 – Webex Share utlöser aviseringar om hög temperatur

 • #2829 – HDMI CEC stängde inte automatiskt av en viss Samsung-TV.

 • #2841 – Webex Share kan inte nås efter publicering om skärmen inte justeras omedelbart i Captive-portalen.

 • Mindre felkorrigeringar

Kända större problem

 • #2783 – Webex Share försätts i hård CPU-slinga efter 24,78 dagar i drift.

 • #2819 – Webex Share registreras, men visas offline i Control Hub

13 juni 2018

Webex Share Build: 06-13-2018. d9aff9a

Åtgärdat eller ändrat

 • #2754 – skärmdelning visades inte på skärmen

 • #2784 – efter uppgraderingen återställs tidszon i Webex Share till standardvärdet

 • Allmänna förbättringar kring stabilitet och tillförlitlighet

Kända större problem

 • #2674 – Webex Share utlöser aviseringar om hög temperatur.

 • #2783 – Webex Share försätts i hård CPU-slinga efter 24,78 dagar i drift.

 • #2819 – Webex Share registreras, men visas offline i Control Hub

 • #2829 – HDMI CEC stängde inte automatiskt av en viss Samsung-TV.

 • #2841 – Webex Share kan inte nås efter publicering om skärmen inte justeras omedelbart i Captive-portalen.

4 juni 2018

Webex Share Build: 2018-06 -04. ac5117c

Kända större problem

 • #2674 – Webex Share utlöser aviseringar om hög temperatur.

 • #2754 – skärmdelning visades inte på skärmen