Innan du börjar

Jämför upplevelser i Webex Webinars för att avgöra vilken deltagarupplevelse som är bäst för ditt webbseminarium.

1

Logga in på User Hub, klicka sedan på Schemalägg rullgardinsmenyn och välj Schemalägg ett webbseminarium.

2

Ange webbseminarieinformationen som Ämne, Webbseminarielösenord och Datum och tid.

3

(Valfritt) Välj om du vill ha ett webbseminarium i webbsändningsvyn.


 

Om du har fler än 10 000 deltagare väljs webbsändningsvyn för deltagare automatiskt.

Webbseminarier i webbsändningsvyn är inte tillgängliga för Webex for Government.

4

Bjud in diskussionsdeltagare att fungera som ämnesexperter för att hålla webbseminariet igång smidigt.

5

Klicka på Visa avancerade alternativ för att anpassa ljudalternativ, kräva registrering, hålla en övningssession och mycket mer.

6

Klicka på Schemalägg.

Nästa steg

När du har schemalagt ditt webbseminarium och bjudit in diskussionsdeltagare kan du lägga till deltagare, antingen individuellt eller genom att importera flera deltagare från en eller flera CSV-filer. Mer information finns i Lägg till deltagare i Webex Webinars.

1

Logga in på användarhubben och klicka sedan på webbseminarier.

2

Leta upp ditt webbseminarium och välj Starta.

Om du är värd för ett webbseminarium i webbsändningsvyn klickar du på Starta webbsändning, välj strömningslayouten och sedan på Gå live.

När du är inbjuden till ett webbseminarium skickar värden en e-postinbjudan till dig. Du kan registrera dig och delta i ett webbseminarium från inbjudan.

1

Öppna e-postinbjudan som värden har skickat till dig.

2

Gör något av följande:

  • Om registrering krävs klickar du på Registrera, ange ditt namn och din e-postadress och öppnar e-postbekräftelsen när din registrering har godkänts.
  • Om registrering inte krävs väljer du Delta i webbseminarium, anger ditt namn och din e-postadress och klickar på Delta i webbseminarium.

När du deltar i ett webbseminarium i webbsändningsvyn öppnas det i din webbläsare och börjar när värden börjar strömma webbsändningen.

Vad du kan göra i ett webbseminarium varierar beroende på vilken roll du tilldelades. Värdar och medvärdar kan tilldela roller till mötesdeltagare för att skapa en interaktiv och engagerande upplevelse. Värdar kan också tilldela olika chattprivilegier till deltagare och diskussionsdeltagare. Mer information om de specifika behörigheterna och ansvarsområdena för varje roll finns i Roller i Webex Webinars.

Värd

Värdar schemalägger och hanterar webbseminariet. De kan tilldela roller till mötesdeltagare samt många av samma behörigheter som de andra rollerna.

Medvärd

Medvärdar har många av samma behörigheter som värden. Detta gör det möjligt för dem att hjälpa värden att hantera ett webbseminarium eller starta det om värden är försenad.

Diskussionsdeltagare

Diskussionsdeltagare är ämnesexperter som talar på ditt webbseminarium. De kan svara på frågor, chatta offentligt och privat och mer för att moderera webbseminariet.

Presentatörer

Presentatörer är ämnesexperter som talar på ditt webbseminarium och som kan dela innehåll med alla mötesdeltagare.

Mötessekreterare

Mötessekreterare skriver och publicerar anteckningar som kan hänvisas till i framtiden eller ge en sammanfattning för personer som inte kunde delta i webbseminariet.

Deltagare

Deltagare är deltagare som deltar i webbseminariet.

Du kan ansluta ditt ljud så att dina deltagare kan höra dig. Lär dig hur du justerar dina ljudinställningar och stänger av och slår på ditt eget ljud under ett webbseminarium.
1

Klicka på alternativen för ljudanslutning i fönstret Förhandsgranskning.

2

Välj hur du vill höra ljudet:

  • Använd datorljud— Använd din dator med hörlurar eller högtalare. Detta är standardtypen för ljudanslutning.

    Du kan byta headset, högtalare och mikrofon.

  • Ring mig på– Ange eller välj det telefonnummer som du vill att webbseminariet ska ringa.

  • Inringning – Ring in från telefonen när webbseminariet startar. En lista över globala inringningsnummer är tillgänglig när du deltar i webbseminariet.

  • Anslut inte till ljud – du hör inget ljud i webbseminariet via din dator eller telefon. Använd det här alternativet om du befinner dig i webbseminariet men vill använda din dator för att dela innehåll.


 
Tillgängliga ljudalternativ kan variera beroende på din webbplats och ditt konto. Om du har frågor kan du kontakta din webbplatsadministratör.
För webbseminarier i webbsändningsvyn använder värden, medvärden och diskussionsdeltagarna Webex-ljud. Deltagarna kan endast använda VoIP.
3

Om du vill delta i webbseminariet med ljudet avstängt klickar du på Ljud av.

Du ser Ljud på när mikrofonen är avstängd. Klicka på Ljud på när du vill tala i webbseminariet. Du kan också trycka på mellanslagstangenten för att tillfälligt slå på ljudet under webbseminariet.

Om du deltar i ett webbseminarium som deltagare deltar du automatiskt i webbseminariet med ljudet avstängt. Endast värden eller medvärden kan slå på ditt ljud. Webbseminariet i webbsändningsvyn kan inte ansluta till ljud.

Anslut till video så att deltagare kan se dig under ett webbseminarium.

 

Deltagare kan inte ansluta till video före eller under ett webbseminarium.

1

Om du vill delta i webbseminariet med videon avstängd klickar du på Stoppa video

Du ser Starta video när videon är avstängd.

2

Klicka på Starta video när du vill visa din video.

Som standard visas din egen videobild i den spegelvända visningen. Du kan stänga av spegelvyn om du vill se dig själv i din egen video på samma sätt som andra mötesdeltagare ser dig.

3

Klicka på Delta i webbseminariet.

Dela innehåll från din enhet för att hålla webbseminariedeltagarna informerade och engagerade. Du kan dela hela din skärm med andra eller välja vilka filer och program du vill dela så att du kan hålla allt annat privat.


 

Deltagare kan inte dela innehåll från sina enheter till andra webbseminariedeltagare.

Välj Dela i webbseminariekontrollerna och välj vad du delar med dina mötesdeltagare.

Dela innehåll

Mer information om hur du delar skärmen, ett program, en fil eller en whiteboardtavla finns i Dela innehåll i möten och händelser.

Dina webbseminarier är viktiga. Om hela ditt team inte kan vara där eller om du vill göra inspelade webbseminarier tillgängliga kan du spela in ditt webbseminarium för att dela senare. I inspelningen ingår ljud, video och presentationer.

När du schemalägger ett webbseminarium kan du aktivera automatisk inspelning när den startar. Din webbplatsadministratör kan också ha aktiverat automatisk inspelning för din webbplats.

Automatisk transkription av ljudet är aktiverat som standard. Du kan aktivera den igen om du har stängt av den eller om du endast kan aktivera den för specifika användare.

Under webbseminariet väljer du Spela in och klickar på Spela in.

Du och dina deltagare ser inspelningsindikatorn i Webex Webinars-appfönstret.

När webbseminariet avslutas får du ett e-postmeddelande med inspelningslänken. Din inspelning kommer vanligtvis inom 24 timmar efter att webbseminariet har avslutats, men detta varierar beroende på inspelningens storlek, webbplatsbandbredd och andra faktorer.

Du kan hämta en rapport om frågor och svar, chatt och omröstningar för inspelade webbseminarier eller dela inspelningar med andra.