Webbsnakar i webbsändningsvyn ingår endast i Webex Webinars-prenumerationer för 3 000 eller fler användare. Webbsnakar i webbsändningsvyn är inte tillgängliga för Webex för myndigheter.

Webbsnakar i webbsändningsvyn har stöd för de senaste stabil versionerna av Chrome, Edge, Firefox, Safari och stationära och mobila webbläsare. Använd den senaste versionen av en webbläsare som stöds för att säkerställa bästa möjliga upplevelse. Webbsnakar i webbsändningsvyn stöder inte Internet Explorer.

För bättre kompatibilitet kan webbsinarer i webcast visa stöd för tidigare versioner av följande webbläsare:

WebbläsareVersionOperativsystem
Chrome 80 och senare macOS, Windows, Android, iOS, iPadOS
Edge 80 och senare macOS, Windows, Android, iOS, iPadOS
Firefox 78 och senare macOS, Windows, Android, iOS, iPadOS
Safari 14 och senare macOS, iOS och iPadOS

1

Logga in på din Webex-webbplats och välj Schemalägg ett webbsinar.

2

(Valfritt) Om du har sparade webinarmallar väljer du en av mallarna i den nedrullningade menyn Webinar-mallar.

3

Lägg till följande information:

 • Ämne– Välj ett ämne som andra känner igen och som kan bli glada över.
 • Datum och tid– Ange när webbsinar kommer att äga rum. Om du bjuder in personer från olika tidszoner kan du klicka på Tidszonsplaneraren så att du kan hitta den tid som passar bäst för alla.
 • Maximalt antal deltagare– Välj maximalt antal deltagare och om du vill ha ett webbsingar i webbsändningsvyn.

   

  För webbsingar som har fler än 10 000 deltagare krävs Webcast-vy för deltagare och markeras automatiskt åt dig.

 • Panelmedlemmar– ange e-postadresserna till de personer som du bjuder in för att hjälpa dig att hålla i ditt webbsingar. Du kan ha upp till 500 panelmedlemmar i ditt webbsingar. Om de har ett konto på den här webbplatsen kan du välja bredvid deras namn om du vill att de ska vara en cohost.
 • Webinar-agenda– Lägg till sammanhang eller detaljer som du vill att dina deltagare ska ha om det kommande webbssinet.
4

I avsnittet Säkerhet lägger du till följande information:

 • Lösenord för panelist– använd det lösenord som du har angett eller ange ditt eget. Paneldeltatörer måste ange detta lösenord för att kunna vara en del av din webbsinarpanel. Om paneldeltatörer inte anger detta lösenord när de deltar i ditt webbsinar, ansluts de som deltagare.

   

  Om en panelist har ett konto på samma webbplats som webinar är värd för, behöver de bara logga in. Om de inte har ett konto på samma webbplats kommer de att uppmanas att ange detta lösenord för panelist.

  Kolla in Roller i Webex-webbsnakar för information om skillnaderna mellan de olika rollerna.

 • Webinar-lösenord– använd det lösenord som du har angett eller ange ditt eget. Deltagarna måste ange detta lösenord för att kunna delta i ditt webbsinar.
 • Anslut innan värden– tillåt paneldelningar och deltagare att ansluta till dina webbsingar och panelmedlemmar att ansluta sitt ljud innan webbsinar startar.
 • Krävkonto –Markera denna kryssruta om du vill att deltagare ska ha ett Webex-konto på den här webbplatsen för att kunna delta i webbsinar.

  Om du vill begränsa webbsinar till endast inbjudna deltagare, markera kryssrutan. Detta stänger av alternativ för webbsinarregistrering .

 • Offentligt webbsinar– Markera detta för att visa ditt webbsinar i den offentliga kalenderlistan så att vem som helst kan se informationen. Vi rekommenderar att du lägger till ett lösenord för att skydda ditt webbsinar.
5

I avsnittet Ljudanslutningsalternativ lägger du till följande information:

 • Ljudanslutningstyp

   
  Denna typ av ljudanslutning är endast för värden, cohost(erna) och panelmedlemmarna. Deltagare kan endast använda VoIP webbsinarer i webbsändningsvyn.
  • Webex-ljud – Välj för att stödja alternativ för inringning, uppringning och datorljud. Du kan då även inkludera avgiftsfria och globala inringningsnummer och ställa in inträdes- och utträdeston som hörs när någon ansluter till eller lämnar webbsinar.

    
   När Webex-ljud använder funktionen Meddela namn kan inte panelmedlemmar som väljer Använd dator för ljud spela in och meddela sina namn
  • Använd VoIP endast – Begränsar värden, cohosts och panelmedlemmar till att använda datorljud.
  • Annan telekonferenstjänst – Gör det möjligt för dig att ange telekonferensinformation från tredje part.
  • Ingen – Inget ljud.
 • Stäng av ljudet för panelförfattare
  • Tillåt värden och cohosts att slå på ljudet för mötesdeltagare (modererat ljud på)– Värdar och cohosts kan slå på ljudet för mötesdeltagare och SIP-baserade videoenheter direkt utan att skicka en begäran om ljud på.
  • Tillåt att panelmedlemmar slår på ljudet för sig själva i webbsinar – Om du väljer att stänga av ljudet för paneldelta när de ansluter sig kan du välja det här alternativet för att låta dem själva slå på ljudet under webbsinaret.

   Välj inte det här alternativet om du endast vill att värden eller cohost ska kunna slå på ljudet för panelmedlemmarna.

  • Stäng alltid av ljudet för panelmedlemmar när de ansluter till webbsinar – ljudet för paneldeltatörer stängs automatiskt av när de ansluter till webbsinaret.
6

Om du vill ställa in avancerade alternativ, till exempel om du vill kräva att deltagarna registrerar sig, klickar du på Avancerade alternativ.

 1. Chatt, Aktivera omröstningar för alla mötesdeltagare, anteckningar och filöverföring är aktiverat som standard för värdar och paneldeltagare. För att inaktivera någon av dessa funktioner går du till avancerade > Redigera webbsinaralternativ.

 2. Chatt och Tillåt deltagare att se antalet deltagare är på som standard. Tillåt deltagare att se deltagarlistan är avstängd som standard. För att inaktivera någon av dessa funktioner går du till avancerade > Redigera webbsinaralternativ.

 3. Klicka på fliken Värd och panelmedlemmar eller Deltagare och avmarkera sedan kryssrutorna bredvid de alternativ som du vill inaktivera.

7

Klicka på Schemalägg.

8

Om du vill starta ditt webbsinar i webbsändningsvyn ansluter du ljud och videooch klickar sedan på Starta webbsingång.


 

När du startar ett webbsinar i webbsändningsvyn strömmas du ännu inte. Deltagarna kan inte se eller höra något förrän du strömmar live.

9

När du är redo att starta strömning klickar du på Starta webinar, väljer layout för direktuppspelning och klickar sedan på Gå live.

10

Interagera med deltagare på flera olika sätt när du är värd för ett webbsinar i webbsändningsvyn i Slido. Använd Frågor och svar att låta deltagarna ställa frågor eller använda omröstningar för attga upp feedback från deltagare, göra röster eller testa kunskaper. Inaktivera de här alternativen om du inte vill att deltagarna ska se dem.

För att stoppa strömning klickar du på Stoppa webbsinaroch klickar sedan på Stopp för att bekräfta.

 

Detta avslutar inte webbsinar i webcast-vyn. Om du vill avsluta webbsinar i webbsändningsvyn klickar du på Avsluta webinaroch sedan på Avsluta direktströmning när jag lämnar.

1

Öppna enheten Webex Meetings-app din mobila enhet.

2

Gå till din möteslista och tryck på Starta bredvid ditt webbsinar i webbsändningsvyn.


 

När du startar ett webbsinar i webbsändningsvyn strömmas du ännu inte. Deltagarna kan inte se eller höra något förrän direktuppspelningen är över.

3

Välj dina inställningar för ljud och video.

4

När du är redo att starta strömning trycker du på Fler alternativfler alternativikonoch sedan på Starta Webcast.

5

Välj layout för direktuppspelning och tryck sedan på Live.

För att stoppa strömning knackar du på Stoppa webbsinaroch sedan på Stopp för att bekräfta.

 

Detta avslutar inte webbsinar i webcast-vyn. För att avsluta webbsinar i webbsändningsvyn knackar du på Avsluta webbsingar för alla.

Du kan vara värd för ett webbsinar i webbsändningsvyn genom att använda ett videosystem som är Webex Meetings skrivbordsappen. För mer information, se Anslut till ett videosystem från skrivbordsappen.

Du kan inte vara värd för ett webbsingar i webbsändningsvyn direkt från ett videosystem.