Webbseminarier i webbsändningsvyn ingår endast i prenumerationer på Webex-webbseminarier . Registrerade deltagare kan delta i ett webbseminarium upp till två gånger med samma e-postadress på samma eller flera enheter.

Webbseminarier i webbsändningsvyn är inte tillgängliga för Webex för Government.

Webbseminarier i webbsändningsvyn har stöd för de senaste stabila versionerna av Chrome, Edge, Firefox och Safari för stationära och mobila webbläsare. Använd den senaste versionen av en webbläsare som stöds för att få den bästa upplevelsen. Webbseminarier i webbsändningsvyn har inte stöd för Internet Explorer.

För bättre kompatibilitet har webbseminarier i webbsändningsvyn stöd för tidigare versioner av följande webbläsare:

WebbläsareVersionOperativsystem
Chrome 8.0 och senare macOS, Windows, Android, iOS, iPadOS
Edge 8.0 och senare macOS, Windows, Android, iOS, iPadOS
Firefox 78 och senare macOS, Windows, Android, iOS, iPadOS
Safari 14 och senare macOS, iOS, iPadOS

1

Logga in på User Hub, klicka sedan på Schemalägg rullgardinsmenyn och välj Schemalägg ett webbseminarium.

2

(Valfritt) Om du har några sparade webbseminariemallar väljer du en bland mallarna Webbseminariemallar listrutemeny.

3

Lägg till följande information:

 • Ämne– Välj ett ämne som andra känner igen och som kan bli glada över.
 • Datum och tid– Ange när webbsinar kommer att äga rum. Om du bjuder in personer från olika tidszoner klickar du på Tidszonsplanerare så att du kan hitta en tid som passar alla bäst.
 • Maximalt antal deltagare – Välj maximalt antal deltagare och om du vill ha ett webbseminarium i webbsändningsvy.

   

  För webbsingar som har fler än 10 000 deltagare krävs Webcast-vy för deltagare och markeras automatiskt åt dig.

 • Paneldeltagare – Ange e-postadresserna till de personer som du bjuder in för att hjälpa dig att köra ditt webbseminarium. Du kan ha upp till 500 paneldeltagare i ditt webbseminarium. Om de har ett konto på den här webbplatsen kan du väljabredvid deras namn om du vill att de ska vara medvärd.
 • Dagordning för webbseminarium – Lägg till eventuellt sammanhang eller information som du vill att dina deltagare ska ha om det kommande webbseminariet.
4

I Säkerhet lägger du till följande information:

 • Lösenord för panelist– använd det lösenord som du har angett eller ange ditt eget. Paneldeltagarna måste ange detta lösenord för att delta i din webbseminariumpanel. Om paneldeltagarna inte anger detta lösenord när de deltar i ditt webbseminarium deltar de som deltagare.

   

  Om en panelist har ett konto på samma webbplats som webinar är värd för, behöver de bara logga in. Om de inte har ett konto på samma webbplats kommer de att uppmanas att ange detta lösenord för panelist.

  Kolla in Roller i Webex-webbseminarier för information om skillnaderna mellan de olika rollerna.

 • Webinar-lösenord– använd det lösenord som du har angett eller ange ditt eget. Deltagare måste ange detta lösenord för att delta i ditt webbseminarium.
 • Delta före värden – Tillåt paneldeltagare och deltagare att delta i ditt webbseminarium och paneldeltagare att ansluta sitt ljud innan webbseminariet startar.
 • Kräv konto –Om du vill att deltagare ska ha ett Webex-konto på den här webbplatsen för att delta i webbseminariet markerar du den här kryssrutan.

  Om du vill begränsa webbsinar till endast inbjudna deltagare, markera kryssrutan. Detta stänger av alternativ för webbsinarregistrering .

 • Offentligt webbsinar– Markera detta för att visa ditt webbsinar i den offentliga kalenderlistan så att vem som helst kan se informationen. Vi rekommenderar att du lägger till ett lösenord för att skydda ditt webbsinar.
5

I Alternativ för ljudanslutning lägger du till följande information:

 • Typ av ljudanslutning

   
  Denna typ av ljudanslutning är endast för värden, cohost(erna) och panelmedlemmarna. Deltagare kan endast använda VoIP webbsinarer i webbsändningsvyn.
  • Webex-ljud – Välj att stödja alternativ för inringning, återuppringning och datorljud. Du kan då även inkludera avgiftsfria och globala inringningsnummer och ställa in in- och utfartstoner för att höra när någon deltar i eller lämnar webbseminariet.

    
   När Webex-ljud använder funktionen Meddela namn kan inte panelmedlemmar som väljer Använd dator för ljud spela in och meddela sina namn
  • Använd VoIP endast – Begränsar värden, cohosts och panelmedlemmar till att använda datorljud.
  • Annan telekonferenstjänst – Här kan du ange telekonferensinformation från tredje part.
  • Inget – inget ljud.

    
   Webbsändningsvyn inaktiveras automatiskt när ljudanslutningstypen för ett webbseminarium är inget ljud.
 • Stäng av ljudet för diskussionsdeltagaren
  • Tillåt att värden och medvärdarna slår på ljudet för deltagare (modererat ljud på) – Värdar och medvärdar kan slå på ljudet för deltagare och SIP-baserade videoenheter direkt utan att skicka en förfrågan om att slå på ljudet.
  • Tillåt att diskussionsdeltagare slår på ljudet för sig själva i webbseminariet – om du väljer att stänga av ljudet för diskussionsdeltagare när de deltar väljer du det här alternativet för att låta dem slå på ljudet under webbseminariet.

   Välj inte det här alternativet om du vill att endast värden eller medvärden ska kunna slå på ljudet för paneldeltagare.

  • Stäng alltid av diskussionsdeltagare när de deltar i webbseminariet – Stänger automatiskt av diskussionsdeltagarna när de deltar i webbseminariet.
6

Om du vill ställa in avancerade alternativ, till exempel om du vill kräva att deltagarna registrerar sig, klickar du på Avancerade alternativ.

 1. Chatt, Aktivera omröstningar för alla mötesdeltagare, anteckningar och filöverföring är aktiverat som standard för värdar och paneldeltagare. För att inaktivera någon av dessa funktioner går du till avancerade > Redigera webbsinaralternativ.

 2. Chatt och Tillåt deltagare att se antalet deltagare är på som standard. Tillåt deltagare att se deltagarlistan är avstängd som standard. För att inaktivera någon av dessa funktioner går du till avancerade > Redigera webbsinaralternativ.

 3. Klicka på fliken Värd och panelmedlemmar eller Deltagare och avmarkera sedan kryssrutorna bredvid de alternativ som du vill inaktivera.

7

Klicka på Schemalägg.

8

Om du vill starta ditt webbsinar i webbsändningsvyn ansluter du ljud och videooch klickar sedan på Starta webbsingång.


 

När du startar ett webbsinar i webbsändningsvyn strömmas du ännu inte. Deltagarna kan inte se eller höra något förrän du strömmar live.

9

När du är redo att starta strömning klickar du på Starta webinar, väljer layout för direktuppspelning och klickar sedan på Gå live.

10

Interagera med deltagare på flera olika sätt när du är värd för ett webbsinar i webbsändningsvyn i Slido. Använd Frågor och svar för att låta deltagare ställa frågor till diskussionsdeltagarna , eller använda omröstningar för att samla in feedback från deltagare, rösta eller testa kunskaper . Inaktivera de här alternativen om du inte vill att deltagarna ska se dem.

För att stoppa strömning klickar du på Stoppa webbsinaroch klickar sedan på Stopp för att bekräfta.

 

Detta avslutar inte webbsinar i webcast-vyn. Om du vill avsluta webbsinar i webbsändningsvyn klickar du på Avsluta webinaroch sedan på Avsluta direktströmning när jag lämnar.

1

Öppna enheten Webex Meetings-app din mobila enhet.

2

Gå till din möteslista och tryck på Starta bredvid ditt webbsinar i webbsändningsvyn.


 

När du startar ett webbsinar i webbsändningsvyn strömmas du ännu inte. Deltagarna kan inte se eller höra något förrän direktuppspelningen är över.

3

Välj dina inställningar för ljud och video.

4

När du är redo att börja strömma trycker du på Fler alternativmore options iconoch tryck sedan på Starta webbsändning.

5

Välj layout för direktuppspelning och tryck sedan på Live.

För att stoppa strömning knackar du på Stoppa webbsinaroch sedan på Stopp för att bekräfta.

 

Detta avslutar inte webbsinar i webcast-vyn. För att avsluta webbsinar i webbsändningsvyn knackar du på Avsluta webbsingar för alla.

Du kan vara värd för ett webbsinar i webbsändningsvyn genom att använda ett videosystem som är Webex Meetings skrivbordsappen. För mer information, se Anslut till ett videosystem från skrivbordsappen.

Du kan inte vara värd för ett webbsingar i webbsändningsvyn direkt från ett videosystem.