Webbsnakar i webbsändningsvyingår endast iWebex Webinarsprenumerationer för 3 000 eller fler användare.Webbsnakar i webbsändningsvyär inte tillgängliga förWebex för myndigheter.

1

Logga in på dinWebex-webbplatsoch välj Schemalägg ett webbsinar.

2

(Valfritt) Om du har sparatWebinarmallar väljer du en i webinarmallarna rullgardinsmenyn.

3

Lägg till följande information:

 • Ämne – Välj ett ämne som andra kommer att känna igen och bli glada över.
 • Datum och tid – Ange närWebinarkommer att äga rum. Om du bjuder in personer från olika tidszoner kan du klicka på Tidszonsplaneraren så att du kan hitta den tid som passar bäst för alla.
 • Maximalt antal deltagare – Välj maximalt antal deltagare och om du vill ha enwebbsinar i webcast-vy.

   

  Tillwebbseminariersom är större än 10 000 deltagare krävs Webcast-vy för deltagare och markeras automatiskt åt dig.

 • Panelmedlemmar – ange e-postadresserna till de personer som du bjuder in för att hjälpa dig att hålla i dittWebinar. Du kan ha upp till 500 panelmedlemmar iWebinar. Om de har ett konto på den här webbplatsen kan du välja bredvid deras namn om du vill att de ska vara en cohost.
 • Webbsinaragenda – Lägg till sammanhang eller detaljer som du vill att deltagarna ska ha med i det kommandeWebinar.
4

I avsnittet Säkerhet lägger du till följande information:

 • Lösenord för panelist – använd det lösenord som du har angett eller ange ditt eget. Panelmedlemmar måste ange detta lösenord för att kunna vara en del av dittWebinarPanelen. Om inte panelmedlemmar anger det här lösenordet när de ansluter till dittWebinar, de deltar bara som deltagare.

   

  Om en panelist har ett konto på samma webbplats därWebinarär värd behöver de bara logga in. Om de inte har ett konto på samma webbplats kommer de att uppmanas att ange detta lösenord för panelist.

  Kontrollera roller iWebex Webinars för information om skillnaderna mellan de olika rollerna.

 • Webinar-lösenord – använd det lösenord som du har angett eller ange ditt eget. Deltagare måste ange detta lösenord för att delta i dittWebinar.
 • Delta innan värden – Tillåt paneldelningar och deltagare att ansluta till dittWebinaroch panelmedlemmar att ansluta sitt ljud föreWebinarStartar.
 • Kräv konto – Om du vill att deltagarna ska ha ettWebexkonto på den här webbplatsen för att kunna ansluta tillWebinar, markera denna kryssruta.

  Om du vill begränsaWebinartill endast inbjudna deltagare markerar du kryssrutan. Detta kommer att stängas avWebinarregistreringsalternativ.

5

I avsnittet Ljudanslutningsalternativ lägger du till följande information:

 • Ljudanslutningstyp

   
  Denna typ av ljudanslutning är endast för värden, cohost(erna) och panelmedlemmarna. Deltagare kan endast använda VoIP inwebbseminarieri webcast-vy.
  • Webex-ljud – Välj för att stödja alternativ för inringning, uppringning och datorljud. Du kan sedan även inkludera avgiftsfria och globala inringningsnummer och ställa in inträdes- och utträdeston som hörs när någon ansluter till eller lämnar tWebinar.

    
   Vid användningWebexLjud med funktionen Meddela namn kan inte panelmedlemmar som väljer alternativet Använd dator för ljud spela in och meddela sina namn
  • Använd VoIP endast – Begränsar värden, cohost(er) och panelmedlemmar till att använda datorljud.
  • Annan telekonferenstjänst – Gör det möjligt för dig att ange telekonferensinformation från tredje part.
  • Ingen – Inget ljud.
 • Stäng av ljudet för paneldeltagare
  • Tillåt värden och cohosts att slå på ljudet för mötesdeltagare (modererat ljud på)– Värdar och cohosts kan slå på ljudet för mötesdeltagare och SIP-baserade videoenheter direkt utan att skicka en begäran om ljud på.
  • Tillåt panelmedlemmar att slå på ljudet för sig själva iWebinar– Om du väljer att stänga av ljudet för panelmedlemmar när de ansluter sig kan du välja det här alternativet för att låta dem själva slå på ljudet under tWebinar.

   Välj inte det här alternativet om du endast vill att värden eller cohost ska kunna slå på ljudet för panelmedlemmarna.

  • Stäng alltid av ljudet för panelmedlemmar när de ansluter tillWebinar– Ljudet från panelmedlemmarna stängs av automatiskt när de ansluter tillWebinar.
6

Om du vill ställa in avancerade alternativ, till exempel om du vill kräva att deltagarna registrerar sig, klickar du på Avancerade alternativ.

 1. Chatt, frågor och omröstningar är aktiverade som standard för paneldelningar och deltagare. Om du vill inaktivera någon av dessa funktioner går du till > Webinar-> Redigera webbsingaralternativ.

 2. Klicka på fliken Panelists or Attendees (Panelists or Attendees) och avmarkera sedan kryssrutorna bredvid de alternativ som du vill inaktivera.

7

Klicka på Schemalägg.

8

Om du vill starta dittwebbsinar i webcast-vy, anslut ljud och video och klicka sedan på Starta webbsinar.


 

När du startar ettwebbsinar i webcast-vy, du strömmar inte ännu. Deltagarna kan inte se eller höra något förrän direktuppspelningen är över.

9

När du är redo att starta strömning klickar du på Starta webinar, väljer layout för direktuppspelning och klickar sedan på Gå live.

10

Du kan interagera med deltagare på flera olika sätt när du är värd för ettwebbsinar i webcast-vy. För mer information, se Hantera frågor och svar-sessioner i ett webbsingar i webbsändningsvyn och Hantera omröstningar i webbssändningsvyn. Du kan även inaktivera de här alternativen om du inte vill att deltagarna ska se dem.

För att stoppa strömning klickar du på Stoppa webbsinar och klickar sedan på Stopp för att bekräfta.

 

Detta avslutar intewebbsinar i webcast-vy. För att avslutawebbsinar i webcast-vy, klicka på Avsluta webinar och klicka sedan på Avsluta direktströmning när jag lämnar.

1

ÖppnaWebex Meetingspå din mobila enhet.

2

Gå till din möteslista och tryck på Starta bredvid dinwebbsinar i webcast-vy.


 

När du startar ettwebbsinar i webcast-vy, du strömmar inte ännu. Deltagarna kan inte se eller höra något förrän direktuppspelningen är över.

3

Välj dina inställningar för ljud och video.

4

När du är redo att starta strömning trycker du på Fler alternativfler alternativikon och sedan på Starta Webcast.

5

Välj layout för direktuppspelning och tryck sedan på Live.

För att stoppa strömning knackar du på Stoppa webbsinar och sedan på Stopp för att bekräfta.

 

Detta avslutar intewebbsinar i webcast-vy. För att avslutawebbsinar i webcast-vy, tryck på Avsluta webinar för alla.

Du kan vara värd för ettwebbsinar i webcast-vygenom att använda ett videosystem som är anslutet tillWebex Meetingsskrivbordsappen. För mer information, se Anslut till ett videosystem från skrivbordsappen.

Du kan inte vara värd för ettwebbsinar i webcast-vydirekt från ett videosystem.