Tilldelningar av breakoutsessioner för stationära och mobila enheter

Den här funktionen stöds på Webex Meetings och Webex Webbsysklar. Den här funktionen finns tillgänglig på vår videonät-klara mötesplattform i Webex-appen.


 

I webbsinglar kan endast paneldeltana tilldelas till ett breakout-möten. Du kan inte tilldela deltagare. När det har startats ett breakoutsamtal kan deltagarna välja vilken de vill ansluta till.

Antalet deltagare i ett privat möte begränsas av möteskapaciteten i din plan. Till exempel, för planer som tillåter 1 000 personer, kan du ha upp till 100 breakoutmöten med upp till 10 personer i varje, 20 sessioner med 50 personer i varje och så vidare.

Mötesdeltagare som inte är tilldelade till breakoutmöten förblir i huvudmötet när det breakoutade mötet startar.

1

Om tilldelningarna för det här mötet dialogruta inte redan är öppna klickar du på Breakout-möten för att öppna det.

Knappen För möten

 

Endast en värd eller cohost kan ha tilldelningstilldelningen för det dialogruta mötet öppet åt gången.

2

Under Ej tilldeladväljer du mötesdeltagarna som du vill tilldela.

Ange ett namn i sökfältet för att hitta en mötesdeltagare.

3

Klicka på Flytta tillmöte och markera alternativet privat möte klicka på Ny privat möte.

Antalet deltagare som har tilldelats varje privat möte visas inom parenteser bredvid namnet på privat möte.
1

Tryck på Fler Fler alternativ > under ett breakoutmöte.


 

Om knappen För det här mötet inte är tillgänglig redigerar någon annan det här mötet. Fråga värden eller cohost om de gör ändringar.

2

Välj den mötesdeltagare som du vill tilldela och välj sedan mötesdeltagaren eller privat möte ny session.

Antalet deltagare som har tilldelats varje privat möte visas inom parenteser bredvid namnet på privat möte.
1

Tryck på Fler Fler alternativ > under ett breakoutmöte.


 

Om knappen För det här mötet inte är tillgänglig redigerar någon annan det här mötet. Fråga värden eller cohost om de gör ändringar.

2

Välj den mötesdeltagare som du vill tilldela, knacka på Flytta tilloch välj sedan mötesdeltagaren privat möte tryck på Ny session.

Antalet deltagare som har tilldelats varje privat möte visas inom parenteser bredvid namnet på privat möte.