Przypisania sesji grupowych na komputery i urządzenia mobilne

Ta funkcja jest obsługiwana w Webex Meetings i Webex Webinars. W aplikacji Webex ta funkcja jest dostępna na naszej platformie spotkań obsługującej Video Mesh.


 

W przypadku webinarów do sesji grupowych można przypisać tylko panelistów. Nie możesz przypisać uczestników. Po rozpoczęciu sesji grupowych uczestnicy mogą wybrać, do której z nich chcą dołączyć.

Liczba uczestników sesji grupowej jest ograniczona pojemnością spotkania w Twoim planie. Na przykład w przypadku planów, które zezwalają na 1000 osób, możesz mieć do 100 sesji grupowych z maksymalnie 10 osobami w każdej, 20 sesji z 50 osobami w każdej i tak dalej.

Uczestnicy, którzy nie są przydzieleni do sesji grupowych, pozostają na spotkaniu głównym po rozpoczęciu sesji grupowych.

1

jeśli Zadania sesji grupowej okno dialogowe nie jest jeszcze otwarte, kliknij Sesje na przerwach aby go otworzyć.

Przycisk sesji grupowych

 

Tylko jeden gospodarz lub współgospodarz może mieć Przydział sesji grupowej okno dialogowe otwarte na raz.

2

Pod Nie przypisanowybierz uczestników, których chcesz przypisać.

Wpisz nazwę w Szukaj pole, aby znaleźć uczestnika.

3

Kliknij Przejdź do sesji, a następnie wybierz sesję grupową lub kliknij Nowa sesja grupowa.

Liczba uczestników przypisanych do każdej sesji grupowej jest wyświetlana w nawiasach obok nazwy sesji grupowej.
1

Uzyskiwać Więcej opcji Więcej opcji > Sesja Przerwy.


 

jeśli Sesja Przerwy przycisk jest niedostępny, ktoś inny edytuje sesje grupowe. Zapytaj gospodarza lub współgospodarza, czy wprowadzają zmiany.

2

Wybierz uczestnika, którego chcesz przypisać, a następnie wybierz sesję grupową lub stuknij Nowa sesja.

Liczba uczestników przypisanych do każdej sesji grupowej jest wyświetlana w nawiasach obok nazwy sesji grupowej.
1

Uzyskiwać Więcej opcji Więcej opcji > Sesja Przerwy.


 

jeśli Sesja Przerwy przycisk jest niedostępny, ktoś inny edytuje sesje grupowe. Zapytaj gospodarza lub współgospodarza, czy wprowadzają zmiany.

2

Wybierz uczestnika, którego chcesz przypisać, stuknij Przenieś do, a następnie wybierz sesję grupową lub stuknij Nowa sesja.

Liczba uczestników przypisanych do każdej sesji grupowej jest wyświetlana w nawiasach obok nazwy sesji grupowej.