Klicka på knappen Spela in för att starta mötet

Det finns två sätt att spela in möten och webbseminarium. Konfigurationen för ditt konto och din Webex-webbplats avgör vilken inspelningsmetod du kan använda.


 

Du kan spela in möten som medvärd i Webex version 42.12 och senare.

Från och med den 1 april 2023 kan du inte använda Webex Events (Classic) för att schemalägga webbseminarier. Du kan fortfarande komma åt befintliga inspelningar av webbseminarier som har schemalagts med Events (Classic) efter detta datum.

Spela in möten i molnet

Webex kostnadsfria abonnemang – inte tillgänglig

Webex start-, plus- och företagsplaner – tillgängliga

Enterprise-planer – konfigurerade av Webex webbplatsadministratör.

Spela in möten på datorn

Webex kostnadsfria, start-, plus- och företagsplaner – tillgängliga

Enterprise-planer – konfigurerade av Webex webbplatsadministratör.

Om du använder Webex Training-möten kan du spela in dina utbildningsmöten.

Vanliga frågor

 • Du kan inte vara värd för mötet. Om du har bjudits in till mötet kan du be värden att spela in.


   

  Om värden inte är med på mötet kommer en medvärd att anta värdrollen med möjlighet att spela in. När den ursprungliga värden ansluter tar hen tillbaka värdrollen och möjligheten att spela in.

 • Det kanske saknas inspelningsutrymme på din webbplats. Hämta eller ta bort inspelningar för att skapa utrymme.

 • Inspelning kan vara inaktiverad. Kontakta din Webex webbplatsadministratör.

 • För gratisanvändare är inspelning för närvarande endast tillgängligt från skrivbordsappen. Om du startar ett möte från webbappen med Chromebook så kan du inte spela in det.

Inspelningar som sparas antingen i molnet eller på din dator kommer att sparas i MP4-format.

Om du spelar in på din dator inkluderas inte paneler som chattpanelen och mötesdeltagarnas panel samt videofiler som du delar via Dela fil.

Webex sparar alla dina inspelade möten lokalt på din dator eller på din Webex-webbplats. Du hittar dina inspelningar och delar ellerhämtar dem från din Webex-plats.

Om du har bjudits in till ett möte som deltagare eller medvärd ska du kontakta värden för ditt möte för att få inspelningen.

Beroende på filstorlek och bandbredd kan det ta upp till 24 timmar att ta emot en inspelning.


 

För möten eller webbseminarier som varar i många timmar är det en bra idé att göra flera inspelningar för en mer hanterbar filstorlek och enklare visning.

När inspelningen är klar skickar vi ett e-postmeddelande till dig med inspelningen och alla detaljer som du behöver för att spela upp och dela den med andra.

Om du klickade på Spela in under mötet kommer du att se inspelningsindikatorn högst upp till höger i fönstret som informerar dig om att mötet spelas in. Efter mötet kan du även kontrollera möteslistan på din Webex-plats för att se om ditt möte har spelats in.

1

Logga in på din Webex-plats.

2

Välj Meetings > Slutfört.

Möten som har spelats in får en Inspelning-etikett.

Webex-inspelningar i molnet lagras i MP4-format och kan spelas upp på de flesta datorer utan att någon ny programvara behöver installeras.

Om du deltog i eller missade ett möte eller webbseminarium ber värden att dela inspelningslänken och lösenordet.

Om du är värd kan du spela upp eller hämta inspelningen från din Webex-webbplats.

På en Windows-dator kan du konvertera en inspelning från ARF-format (Advanced Recording Format) till MPEG-4-format (.MP4).


 

Du kan inte konvertera inspelningar på en Mac-dator.

Webbplatsadministratörer kan aktivera automatisk transkribering av ljud för MP4-mötesinspelningar. Webbplatsadministratörer kan aktivera den här funktionen för alla, för specifika användare eller tillåta användare att själva aktivera den. Se Inspelningstranskribering för mer information.


 

Inspelningstranskriptioner är för närvarande inte tillgängliga i Webex kostnadsfria abonnemang.

Kända problem och begränsningar

 • Om du startar ett möte via telefon så kan du inte spela in det.

 • Inspelning från datorn är för närvarande endast tillgängligt från skrivbordsappen. Om du startar ett möte från en enhet med webbappen, till exempel en Chromebook, kan du inte spela in.

 • Om du visar kameran framför presentationen när du delar innehåll visas inte videon i inspelningar.

 • Om du synkroniserar scenen med alla visas den första personen som du lägger till i scenen i mötes- eller webbseminarieinspelningar istället för den aktiva talaren. Om du vill spela in den aktiva talaren i stället för den första personen på scenen kan du kontakta supporten.
 • Det finns inte fullt stöd för uppspelning av inspelningar i Windows Media Player. Frågor och svar, omröstningar, transkriptioner och kapitelfunktioner kommer inte att vara tillgängliga när du visar inspelningen.

 • Du kan inte välja en inspelningslayout för inspelningar till din dator.
 • Om du delar innehåll med Dela fil visas inte det innehållet i inspelningar till din dator.
 • Inspelningar till din dator inkluderar endast ljud när du väljer Datorljud. Om du väljer Ring mig eller Ring in spelas inte ljudet in.
 • Inspelningar till datorn samlar inte in transkriptioner, chattposter, mötesdeltagarlistor eller filer som delas under mötet.