Klik na dugme za snimanje radi snimanja sastanka

Postoje dva načina za snimanje sastanaka i vebinara. Tip naloga i konfiguracija Webex lokacije određuju koji način snimanja možete da koristite.


 

Možete da snimate sastanke kao suorganizator u verziji aplikacije Webex 42.12 i novijoj.

Od 1. aprila 2023. ne možete da koristite aplikaciju Webex Events (klasični) za zakazivanje vebinara. I dalje možete da pristupite svakom postojećem snimku vebinara zakazanih iz aplikacije Events (klasični) nakon tog datuma.

Snimanje sastanaka u oblaku

Besplatni plan za Webex – Nije dostupno

Planovi Webex Starter, Plus i Business – Dostupno

Planovi za preduzeća – konfiguriše administrator Webex lokacije.

Snimanje sastanaka na računaru

Besplatni plan za Webex, planovi Starter, Plus i Business – Dostupno

Planovi za preduzeća – konfiguriše administrator Webex lokacije.

Ako koristite sesije u usluzi Webex Training, možete da snimate svoje sesije obuke.

Često postavljana pitanja

 • Možda niste organizator sastanka. Ako ste pozvani na sastanak, zatražite od organizatora da snima.


   

  Ako organizator nije na sastanku, suorganizator preuzima ulogu organizatora i može snimati. Kad se originalni organizator pridruži, preuzeće ulogu organizatora i mogućnost snimanja.

 • Na vašoj lokaciji možda više nema prostora za snimanje. Preuzmite ili izbrišite snimke da biste oslobodili prostor.

 • Snimanje je možda onemogućeno. Obratite se administratoru Webex lokacije.

 • Korisnicima koji besplatno koriste Webex snimanje je trenutno dostupno samo preko aplikacije za radnu površinu. Ako sastanak započnete iz veb-aplikacije koristeći Chromebook, ne možete da ga snimite.

Snimci sačuvani u oblaku ili na računaru biće sačuvani u MP4 formatu.

Ako se snima na računar, u snimak neće biti uključene table, poput table za ćaskanje i table sa učesnicima, kao i nijedna video-datoteka koje podelite preko usluge Share File.

Webex čuva sve vaše snimljene sastanke lokalno na vašem računaru ili na Webex lokaciji. Možete da pronađete svoje snimke i da ih podelite ili preuzmete sa Webex lokacije.

Ako ste pozvani na sastanak kao učesnik ili suorganizator, obratite se organizatoru sastanka kako biste dobili snimak.

U zavisnosti od veličine datoteke i propusnog opsega, može da potraje i do 24 sata da se dobije snimak.


 

Za sastanke ili vebinare koji protižu mnogo sati dobro je napraviti više snimaka kako bi se lakše upravljalo veličinom datoteke i lakše pregledanje.

Kada snimak bude spreman, poslaćemo vam e-poruku sa snimkom i svim detaljima koji su vam potrebni da biste ga reprodukovali i podelili sa drugima.

Ako ste kliknuli na "Snimaj" tokom sastanka, videćete indikator snimanja u gornjem desnom uglu prozora koji vas obaveštava da se sastanak snima. Takođe, nakon sastanka možete da proverite listu sastanaka na Webex lokaciji da biste videli da li je sastanak uspešno snimljen.

1

Prijavite se na svoju Webex lokaciju.

2

Izaberite stavke Sastanci > Završeni.

Sastanci koji su uspešno snimljeni imaće oznaku Snimak.

Webex snimci u oblaku se čuvaju u MP4 formatu i reprodukuju se na većini računara bez instaliranja bilo kakvog novog softvera.

Ako ste prisustvovao ili propustili sastanak ili vebinar, zamolite organizatora da podeli vezu do snimka i lozinku.

Ako ste organizator, snimak možete da reprodukujete ili preuzmete sa liste Webex sajt.

Na Windows računaru možete da konvertujete snimak u Advanced Recording Format (ARF) u MPEG-4 format (.MP4).


 

Ne možete konvertovati snimke na Mac računaru.

Administratori lokacije mogu da omoguće automatsku transkripciju zvuka za MP4 snimke sastanaka. Mogu da uključe tu funkcionalnost svima ili određenim korisnicima, odnosno da dozvole korisnicima da je sami uključe. Više detalja potražite u članku Transkripti snimaka.


 

Transkripti snimaka trenutno nisu dostupni u okviru besplatnog plana za Webex.

Poznati problemi i ograničenja

 • Ako započnete sastanak telefonom, ne možete da ga snimate.

 • Snimanje na računar trenutno je dostupno samo preko aplikacije za radnu površinu. Ako sastanak započnete sa nekog uređaja preko veb-aplikacije, kao što je Chromebook, ne možete da ga snimite.

 • Ako pokažete kameru ispred prezentacije kada delite sadržaj, video-prenos vaše kamere se ne prikazuje na snimcima.

 • Ako sinhronizujete svoju scenu sa svima, prva osoba koju dodate na scenu pojavljuje se na snimcima sastanka ili vebinara umesto aktivni govornik. Ako želite da snimite aktivnog govornika umesto prve osobe na sceni, obratite se podršci.
 • Reprodukcija snimka u aplikaciji Windows Media Player nije u potpunosti podržana. Sesije pitanja i odgovora, ankete, ćaskanje, transkript i poglavlja neće biti dostupni tokom pregledanja snimka.

 • Ne možete da odaberete raspored snimka prilikom snimanja na računar.
 • Ako delite sadržaj pomoću deljene datoteke, taj sadržaj se ne pojavljuje u snimcima na računar.
 • Snimci na računar uključuju zvuk samo kada odaberete opciju Zvuk računara. Ako odaberete opciju Pozovi me ili Poziv za pridruživanje sastanku, zvuk se neće snimati.
 • Snimci na računar ne snimaju transkripte, zapise ćaskanja, liste učesnika ili datoteke deljene tokom sastanka.