För att vara värd för Webex Meetings utan PIN-kod på en enhet på plats måste du ha Cisco Expressway-E för att erbjuda signerade certifikat från listan över betrodda rotcertifikatutfärdare (RCA) för ömsesidiga TLS-anslutningar (mTLS). Klicka här för att komma till en lista över rotcertifikatutfärdare som är betrodda av Cisco. Certifikat som är signerade av utfärdare i den här listan anses giltiga och anslutningen kommer att tillåtas.

1

Gå till Underhåll > Säkerhet > Servercertifikat.

2

Kontrollera att det aktuella Expressway-certifikatet finns och är korrekt.

3

Om certifikatet har installerats kontrollerar du certifikatets utgångsdatum, om det är giltigt eller inte, och ersätter det vid behov med ett giltigt certifikat.

4

Kontrollera vilken rotcertifikatutfärdare som signerade certifikatet och se till att namnet finns i Enterprise implementeringsguide.

5

Kontrollera om certifikatet har rätt SAN (Subject Alternative Name) som har konfigurerats för att stämma med organisationens inställningar.

6

Använd en videoenhet och ring till ditt personliga rum. Om du kan ansluta fungerar anslutningen.

7

När du har slutfört konfigurationerna går du vidare till nästa avsnitt.

Om något av följande stämmer ska du generera en CSR.

 • Om du inte har ett Expressway-servercertifikat

 • Om certifikatet har upphört att gälla

 • Om SAN behöver uppdateras, det vill säga att SAN-namnet inte stämmer med SIP-användarnamnet

1

Generera CSR-processen (Certificate Signing Request).

2

Se till att det SAN som du behöver i certifikatet finns med i fältet Ytterligare alternativt namn.

3

Skicka CSR till önskad rotcertifikatutfärdare. Välj certifikatutfärdare i listan med de som stöds. Mer information finns i avsnittet Generera CSR (Certificate Signing Request) i Cisco Webex Meetings Enterprise implementeringsguide för videoenhetsaktiverade möten.

4

Hämta det signerade certifikatet från rotcertifikatutfärdaren.

5

Om du använde ett externt system för att skapa CSR-begäran måste du även ladda upp PEM-filen för serverns privata nyckel som användes för att kryptera servercertifikatet. (Filen med den privata nyckeln har redan genererats och sparats automatiskt om Expressway användes för att skapa CSR-begäran för det här servercertifikatet.)

 • PEM-filen för serverns privata nyckel får inte vara lösenordsskyddad.

 • Du kan inte ladda upp en servers privata nyckel om en förfrågan om certifikatsignering pågår.

6

Klicka på Ladda upp servercertifikatdata.

7

När du har slutfört konfigurationerna går du vidare till nästa avsnitt.

1

Se till att den utfärdande certifikatutfärdaren för Webexs certifikat finns med i listan över betrodda certifikatsutfärdare. Gå till Underhåll > Säkerhet > Betrodda CA-certifikat.


 

För att tjänsterna ska fungera utan avbrott ska du installera primära och sekundära rotcertifikatutfärdare. QuoVadis Root CA är aktuellt och DSTx3 Root CA är reserverat för framtida bruk. Båda dessa certifikat måste finnas.

2

Listan med betrodda CA-certifikat innehåller QuoVadis-certifikatet. Konsultera Cisco Webex Meetings Enterprise implementeringsguide för videoenhetsaktiverade möten för att bekräfta att det är det mest aktuella certifikatet.

3

Klicka på det betrodda CA-certifikatet, leta reda på QuoVadis-certifikatet och klicka på Visa avkodad längst till höger.

4

Kontrollera attributen (SHA256) för certifikatet.

X509v3 behörighetsnyckel

Identifier:keyid:1A:84:62:BC:48:4C:33:25:04:D4:EE:D0:F6:03:C4:19:46:D1:94:6BDirName:/C=BM/O=QuoVadis Limited/CN=QuoVadis Root CA 2serial:05:09

DSTx3 rot-CA

O=Digital Signature Trust Co./CN=DST Root CA X3 Fingerprint (SHA1) dac9024f54d8f6df94935fb1732638ca6ad77c13C=BM/O=QuoVadis Limited/CN=QuoVadis Root CA 2 Fingerprint (SHA1) ca3afbcf1240364b44b216208880483919937cf7

5

Klicka på Betrodd CA.


 

Behörighetsnyckeln kan ändras när de roterar nycklarna.

6

Om CA-certifikatet inte finns läser du Konfigurera listan med betrodda CA i Cisco Webex Meetings Enterprise implementeringsguide för videoenhetsaktiverade möten.

 • Kontrollera att du har en DNS-zon (Domain Name System) konfigurerad i din Expressway.

 • Två typer av samtal som använder DNS är B2B (befintliga) och Webex-samtal. Om B2B-samtal redan har konfigurerats rekommenderar vi en unik DNS-zon för Webex-samtal som gör användning av mTLS till tvång.

Använd Expressway-versioner X8.10 eller högre, följ stegen för att modifiera och skapa en DNS-zon.


Innan du börjar arbeta med Expressway-konfigurationerna bör du säkerhetskopiera dina befintliga inställningar så att du kan återställa dem och återgå till ett fungerande drifttillstånd om det behövs.

1

Gå till Konfiguration > Zoner > Zoner

2

Om du har en befintlig DNS-zon ska du välja zonen och redigera den.

3

Om det inte finns någon DNS-zon följer du stegen nedan:

 1. Gå till Konfiguration > Zoner > Zoner > Åtkomstregler för standardzon.

 2. Konfigurera en ny DNS-zon för ämnesnamn: sip.webex.com.

 3. Lägg till den nya sökregeln för att dirigera samtal till en ny DNS-routning.


   

  Om du redan har en sökregel för att dirigera trafik till Webex kan du redigera den i stället för att skapa en ny regel.

4

Kontrollera att samtalen valideras och att B2B-samtal inte påverkas.


 

Klicka här för att undvika problem med DNS-matchning.

5

När du har slutfört konfigurationerna går du vidare till nästa avsnitt.

Konfigurera brandväggen för dina nätverkskomponenter så att du får högsta kvalitet på Webex-upplevelsen på datorer, mobila enheter och videoenheter.

 1. Markera de medieportintervall som används av videoenheter.


  Dessa portar tillhandahålls som referens. Komplett information finns i implementeringsguiden och tillverkarens rekommendationer.

  Tabell 1. Standardportar som används av enheter för videosamarbete

  Protokoll

  Portnummer

  Riktning

  Åtkomsttyp

  Kommentarer

  TCP

  5060–5070

  Utgående

  SIP-signalering

  Mediaedge för Webex lyssnar på 5060–5070. Mer information finns i konfigurationsguiden för den specifika tjänst som används: Cisco Webex Meetings Enterprise implementeringsguide för videoenhetsaktiverade möten.

  TCP

  5060, 5061 och 5062

  Inkommande

  SIP-signalering

  Inkommande SIP-signaltrafik från Cisco Webex-molnet

  TCP/UDP

  Tillfälliga portar 36000–59999

  Inkommande och utgående

  Mediaportar

  Om du använder Cisco Expressway måste medieintervallen ställas in som 36000–59999. Om du använder samtalskontroll eller en videoenhet från tredje part måste den konfigureras att använda det här intervallet.

Mer information om brandväggsinställningar finns i Hur tillåter jag Webex Meetings-trafik i nätverket?