Bild 1. Cloud-Connected UC-distribution

Cloud-Connected UC (CCUC) är en uppsättning Cisco Webex-molntjänster med en enda global vyför hantering av lokala UC- och Unified CM-molntjänster. CCUC är en effektiv, molnbaserad hanterad tjänsteprodukt för lokal distribution av Unified CM. Den innehåller ett centralt molnbaserat verktyg för analys, uppgraderingar och felsökning. CCUC gör att kunder kan utnyttja fördelarna med Cisco Webex-molnet, samtidigt som viktig samtalsarbetsbelastning finns kvar i din lokala infrastruktur.

Kunder kan abonnera på UC-hanteringstjänsten i Control Hub. Kunder kan logga in på Webex Control Hub för att få en enda global vy och hantera hela det lokala UCM-nätverket från en enda åtgärdskontrollpanel som stöder Cisco-molntjänster. CCUC underlättar hanteringen av flera kluster, både för distribution av Unified CM och Unified CM-moln. CCUC uppnår detta med plugin-program som är installerade på de enskilda UCM-programmen som skickar telemetridata till Cisco Webex-molnet. Plugin-program registreras med Cisco Webex-molnet under onboarding och autentiseras till molnet med hjälp av Webex Common Identity Framework. Efterföljande uppdateringar av plugin-programmen hanteras automatiskt genom molnet.

Det distribuerade Unified CM-plugin-programmet kommunicerar med molnet (via konfigurerade proxyservrar), hämtar telemetrimodulen och installerar den. Telemetrimodulen aktiveras och verifieras sedan. Den samlar telemetridata från lokala enheter och skickar data till CCUC-molnet, där CCUC-gränssnittet för Analys används för att få direkt tillgång till data, genererar fakta och sedan skapar diagrammen i användargränssnittet.

CCUC producerar byckeltal som är viktiga för kapacitetsplanering och optimering av resurser. Här tillhandahålls även automatiserade arbetsflöden för felsökning och ändringshanteringsuppgifter, till exempel uppgraderingar. Det hjälper systemadministratörer att bibehålla och kommunicera servicerelaterade KPI:er (Key Performance Indicators).

Mer information om hur du beställer CCUC finns i Cisco Collaboration Flex Plan beställningsguide på:

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/customer-collaboration/guide-c07-740917.html

Nästa steg