Utför följande steg om du har problem med Cisco-headsetappen på din mobilenhet:

  • Se till att den mobila enheten är kompatibel med Cisco-headset-appen och uppfyller minimikraven för systemet. Mer information finns i App Store på din mobilen het.

  • Avinstallera Cisco-headset på din mobilenhet och installera om appen.