Webex Events (ny) tillgänglig på version 41.4 och senare webbplatser.

När du har schemalägger en händelse får du tre e-postmeddelanden: ett exemplar åt dig själv, en kopia av e-postmeddelandet som alla paneldel deltagare får och ett e-postmeddelande som du kan vidarebefordra till deltagarna.

1

Logga in på din Webex-webbplats, klicka på rullgardingspilen bredvid Schemalägg ett möte och välj sedan Schemalägg en händelse.

2

Lägg till grunderna genom att ange följande information:

  • Ämne– Välj ett ämne som andra kommer att känna igen och bli glada över.
  • Händelselösenord – använd det lösenord som har angetts eller ange ditt eget. Deltagarna måste ange detta lösenord för att delta i händelsen.
  • Datum ochtid – Ange när händelsen kommer att äga rum med tanke på tidszonerna för dina deltagare.
  • Deltagarvy– Ange om du schemalägger en händelse eller en webbsändning. Webbsändning är tillgängligt för planer som stöder 3 000 eller fler användare. Se Jämför Webinar- och Webbsändningsläge i Webex Events (ny) för mer information.
3

Konfigurera dina panelmedlemmar genom att inkludera följande information:

  • Panelmedlemmar– Ange e-postadresserna till de personer som du bjuder in för att hjälpa dig att hålla i händelsen eller webbsändningen. Om de har ett konto på den här webbplatsen kan du välja bredvid deras namn om du vill att de ska vara en cohost.
  • Lösenord förpanelist – använd det lösenord som du har angett eller ange ditt eget. Panelmedlemmar måste ange detta lösenord för att kunna delta i din händelsepanel. Om panelmedlemmar inte anger detta lösenord när de deltar i din händelse deltar de bara som deltagare.

     

    Om en panelist har ett konto på samma webbplats där händelsen äger sin värd behöver han eller hon bara logga in. Om de inte har ett konto på samma webbplats kommer de att uppmanas att ange detta lösenord för panelist.

Kolla in Webinar-roller Webex Events (ny) för information om skillnaderna mellan de olika rollerna.

4

Klicka på Visa avancerade alternativ för att anpassa ljudalternativ, lägga till en agenda, kräva registrering, hålla ett röst övningssession medmera.

5

Klicka Schemalägg för att schemalägga händelsen till ett senare datum.