Schemalägg ett webbsingar

Innan du börjar

Se Jämför upplevelser i Webex-webbsnakar för att avgöra vilken deltagarupplevelse som passar bäst för din webbs?kning.

1

Logga in på din Webex-webbplatsoch välj sedan Schemalägg ett webbsinar.

2

Ange information om webbsinar t.ex. Ämne ,Webinar-lösenord, samt Datum och tid.

3

För planer som stöder 3 000 eller fler användare, välj om du vill ha ett webbsingar i webbsändningsvyn.


 

Om du har fler än 10 000 deltagare markeras Webcast-vyn för deltagare automatiskt.

4

Bjud in panelmedlemmar som ämnesexperter för att hålla webbsytet i gång.

5

Klicka på Visa avancerade alternativ för att anpassaljudalternativ, krävaregistrering, hålla en övningssession och mycket mer.

6

Klicka på Schemalägg.

Starta ett webbsingång

Logga in på din Webex-webbplats, väljMöten, leta upp din webbsingångoch välj Starta webbsinar.

Om du är värd för ett webbsinar i webcast-vyn – när du är redo att börja s?sändningen – klicka p? Starta webcast, välj layout för direktuppspelning och klicka sedan p? Go Live.

Delta i ett webbsinar

När du är inbjuden till ett webbsinbjudanskickar värden dig en e-postinbjudan. Du kan registrera dig för och delta i ett webbsinar från inbjudan.

1

Öppna e-postinbjudan som värden har skickat till dig.

2

Gör något av följande:

  • Om registrering krävs klickar du på Registrera . Ange ditt namn och din e-postadress och öppna e-postbekräftelsennär registreringen har godkänts.
  • Om registrering inte krävs väljer du Delta i webbsinar , anger ditt namn och din e-postadress och klickar på Delta iwebbsinar.

När du deltar i ett webbsingar i webbsändningsvyn öppnas det i din webbläsare och börjar när värden börjar strömma webbsändningen.

Webinar-roller

Vad du kan göra i ett webbsinar varierar beroende på vilken roll du har tilldelats. Värdar och cohosts kan tilldela roller till mötesdeltagare för att skapa en interaktiv och engagerande upplevelse. Värdar kan också tilldela olika chattprivilegier till deltagare och panelmedlemmar. Mer information om de specifika behörigheterna och ansvarsområdena för varje roll finns i Roller i Webex webbsysare.

Värd

Värdar schemalägger och hanterar webbsinar. De kan tilldela roller till mötesdeltagare, samt många av samma behörigheter som de andra rollerna.

Medvärd

Cohosts har många av samma behörigheter som värden. Detta gör det möjligt för dem att hjälpa värden att hantera ett webbsinar eller starta dem om värden är försenad.

Diskussionsdeltagare

Panelmedlemmar är ämnesexperterna som talar på ditt webbsyster. De kan besvara frågor, chatta offentligt och privat med mera för att moderera webbsinar.

Presentatörer

Presentatörer är ämnesexperterna som talar på din webbsdeltagare som kan dela innehåll med alla deltagare.

Antecknare

Antecknare för att skriva och publicera anteckningar, som kan hänvisas till i framtiden eller tillhandahålla en sammanfattning för personer som inte kunde delta i webbsinar.

Deltagare

Deltagarna är de deltagare som deltar i webbsinar.

Anslut till ljud

Du kan ansluta ditt ljud så att deltagarna kan höra dig. Lär dig att justera dina ljudinställningar och stänga av och slå på ditt eget ljud under ett webbssing.

1

Klicka på ljudanslutningsalternativen i förhandsgranskningsfönstret.

2

Välj hur du vill höra ljudet:

  • Använd datorljud— Använd din dator med hörlurar eller högtalare. Detta är standardtypen för ljudanslutning.

    Du kan byta headset, högtalare och mikrofon.

  • Ring mig på– Ange eller välj det arbets- eller hemtelefonnummer som du vill att webbsinaren ska ringa.

  • Inringning – Ring in från din telefon när webbsinaren startar. En lista över globala inringningsnummer visas efter att du har deltar i webbsins..

  • Anslut inte till ljud– Du kommer inte att höra något ljud i webbsinaret via din dator eller telefon. Använd det här alternativet om du är i webbsinar men vill använda datorn för att dela innehåll.

3

Om du vill ansluta till webbsinar med ljudet avstängt klickar du på Stäng av ljud.

Du ser Slå på ljud när mikrofonen är avstängd. Klicka på Slå på ljud när du vill tala iwebbsinar. Du kan även trycka på mellanslagstangenten för att tillfälligt slå på ljudet under ditt webbsingar.

Om du deltar i ett webbsinar som deltagare ansluter du automatiskt till webbsinar med ljudet av. Endast värden eller cohost kan slå på ditt ljud. Deltagare i webbsändningsvyn kan inte ansluta till ljud.

Starta din video

Anslut till video så att deltagarna kan se dig under ett webbsinar.

Deltagare kan inte ansluta till video före eller under ett webbsinar.

1

Om du vill delta i webbsinar med din video avstängd, klicka på Stoppa video

Du ser Starta video när din video är avstängd.

2

Klicka på Starta video när du vill visa din video.

Som standard visas din egen videobild i den spegelvända visningen. Du kan stänga av den spegelvända vyn om du vill se dig själv i din egen video på samma sätt som andra mötesdeltagare ser dig.

3

Klicka på Delta i webinar.

Dela innehåll

Dela innehåll från din enhet för att hålla webbsdeltagare informerade och engagerade. Du kan dela hela din skärm med andra eller välja vilka filer och program du vill dela så att du kan hålla allt annat privat.


Deltagare kan inte dela innehåll från sina enheter med andra webbsdeltagare.

Välj Dela i webinarkontrollerna och välj vad du delar till dina deltagare.

Dela innehåll

Mer information om hur du delar din skärm, ett program, en fil eller en whiteboard finns i Dela innehåll i möten och händelser.

Spela in webbsinar

Dina webbsinglar är viktiga. Om inte hela ditt team kan finnas där, eller om du vill göra inspelade webbsingarer tillgängliga, kan du spela in ditt webbsingar för att dela vid ett senare tillfälle. I inspelningen ingår ljud, video och presentationer.

När du schemalägger ett webinarkan du aktivera automatisk inspelning när den startar. Din webbplatsadministratör kan även ha aktiverat automatisk inspelning för din webbplats.

Under webbssinarenväljer du Spela in och klickar på Spela in .

Du och deltagarna ser inspelningsindikatorn högst upp till höger i Webex Webinars-appen.

När webbsinar slutar får du ett e-postmeddelande med inspelningslänken. Inspelningen når vanligtvis inom 24 timmar efter att webbsinaret har avslutats, men detta varierar beroende på inspelningens storlek, webbplatsens bandbredd och andra faktorer.