Du kan göra om parkopplingen av USB-kortet om du har raderat headsetets Bluetooth-parkopplingar eller om du behöver byta ut kortet.

1

Anslut USB-kortet till den valda enheten.

2

Använd en penna eller ett gem för att trycka in parkopplingsknappen på USB-kortet i fyra sekunder. Den blå indikatorn ovanpå kortet blinkar vid påbörjat parkopplingsläge.

USB-kort, knapp
3

På ditt headset drar och håller du ström-/Bluetooth-brytaren i två sekunder. Kortet och headsetets parkopplas automatiskt. Indikatorn på kortet lyser med fast blått sken när den ansluts.

Tabell 1. Indikator för USB-kortstatus

USB-indikator

Kortstatus

Indikatorn lyser med fast blått sken.

USB-kortet är anslutet till headsetet.

Indikatorn blinkar blått.

USB-kortet är i parkopplingsläge.

Indikatorn blinkar i 10 sekunder och stängs av.

USB-kortet kan inte hitta ett sparat headset. Headsetet parkopplas automatiskt till kortet när det slås på och har färre än två aktiva Bluetooth-anslutningar. Om du har raderat alla Bluetooth-anslutningar från headsetet placerar du kortet och headsetet i parkopplingsläge för att återansluta dem.