Webex-assistent finns tillgänglig i Webex Meetings version 40,4 och senare.

Alla som har redigerings privilegier för högdagrar kan spela upp ljud för högdagrarna, redigera markerings texten, ändra markerings etiketter, ta bort högdagrar och skicka högdagrar till andra att följa upp.

Granska och redigera Mötes fokus

1

Välj fliken högdagrarsidan Mötes innehåll på din Webex webbplats.

För att gå till sidan Mötes innehåll , se Visa Mötes innehåll som har skapats av Webex-assistent för möten.

Fliken högdagrar
2

Om du är Mötes värd eller om värden ger dig behörighet att redigera Mötes innehåll kan du göra följande:

Alternativ Beskrivning

Spela upp ljud för högdagern

Håll mus pekaren över högdagrar och välj spela upp ljud.

Redigera text markering

Håll mus pekaren över markeringen och välj Redigera markering markering . Gör dina ändringar och välj Spara redigera markeringSpara redigera markering.

Ändra markerings etiketten

Välj den befintliga etiketten och välj den nya etiketten.

Välj etikett

Skicka markeringar till andra

Välj de högdagrar som du vill dela och välj Skicka högdagrar. Ange namnen eller e-postadresserna och välj skicka e-post.

Ta bort markeringen

Håll mus pekaren över markeringen och välj .

Om värden har gett dig privilegier för visning kan du spela upp ljud klipp i högdagrarna.

Granska Mötes fokus på en mobil enhet.

1

Tryck på fliken högdagrar på sidan Mötes information på din app.

Mer information om hur du navigerar till sidan Mötes information finns i Visa Mötes innehåll som har skapats av Webex-assistent för möten.

2

Om du är Mötes värd eller värd delar Mötes innehåll med dig kan du göra följande:

Alternativ Beskrivning

Spela upp ljudet för högdagern

Välj högdager och knacka på spela upp ljud.