Driftsätt din Cisco Webex Share med Wi-Fi om du inte vill använda kablar. Webex Share har stöd för följande autentiseringsprotokoll:

 • EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) – Kräver inte autentisering med användarnamn och lösenord. EAP-TLS kräver autentisering och validering av certifikat. Certifikat kräver autentisering på både klienten och servern, samt en offentlig och en privat nyckel.

 • Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST) – Kräver autentisering med användarnamn och lösenord.

 • Protected Extensible Authentication Protocol-Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol version 2 (PEAP-MS-CHAP-v2) – kräver autentisering med användar namn och lösen ord.

 • Protected Extensible Authentication Protocol - Generic Token Card (PEAP-GTC) – Kräver autentisering med användarnamn och lösenord.

Du kan även välja Automatiskt som identifierar tillgängliga autentiseringsmetoder och väljer en, enligt följande ordning:

 • EAP-metoder (Extensible Authentication Protocol) (se ovanstående lista)

 • Trådlös privat nyckel (WPK) – Kräver delade lösenfraser för autentisering

 • WEP (Wired Equivalent Privacy) – Kräver delade lösenfraser för autentisering

 • OPEN – Ingen autentisering


Vissa Cisco Webex Share-funktioner kräver CEC (Consumer Electronics Control) så anslut din Webex Share till en HDMI-CEC-port på skärmen. Mer information finns i skärmens dokumentation.

Innan du börjar

 • Välj om du ska använda datorn eller mobilenheten för att slutföra konfigurationen.

 • Se till att du har rätt utrustning.

 • Lägg till Webex Share till en plats.

 • Ange en proxyserver om sådan används i organisationen.

 • Hämta din aktiveringskod.

1

Koppla in enheten som visas i det utskrivna dokumentet Kom igång som finns i förpackningen. Använd WiFi-adaptern som visas här:

2

Använd din mobilenhet eller bärbara dator för att ansluta till en värdbaserad åtkomstpunkt. Ange inloggningsuppgifterna till det trådlösa nätverket när du uppmanas göra det.

Om du inte ser ditt Wi-Fi-nätverk ska du uppdatera listan över Wi-Fi-nätverk. Dolda nätverk visas inte i listan.

 1. Klicka på Nätverk > Wi-Fi .

 2. Välj organisationens nätverk.

 3. Om du använder ett dolt nätverk ska du välja Anslut till ett annat nätverk .

 4. Om du använder ett dolt nätverk ska du ange SSID (Service Set Identifier).

 5. Välj autentiseringsmetod i listrutan.

 6. Ange dina inloggningsuppgifter om det behövs.

 7. Klicka på Delta .

3

Klicka på Ange aktiveringskod för att ange aktiveringskoden.

Om du använder säkerhetscertifikat ska du distribuera dem till Webex Share innan du aktiverar enheten.