1

Från kundvyn på https://admin.webex.com går du till Enheter och väljer den enhet som du vill starta om.

2

Klicka på Omstart i panelen till höger och bekräfta omstart i popup-fönstret.

Du kan bara starta om en enhet som är i passivt tillstånd. Om den används, t. ex. i samtal eller för digital signering, så startas inte enheten om.