När du skapade din kund organisation i Control Hub blir den första platsen som du skapade automatiskt standard platsen. Användare som du lägger till i din organisation tilldelas denna standard plats, såvida du inte anger något annat. Du kan göra efterföljande platser till standard platsen, men kom ihåg att du inte kan ta bort standard platsen.

Innan du börjar


Visa en lista över de användare och arbets ytor som är kopplade till en plats: Går du till service > nummer och väljer var du vill ta bort från rullgardinsmenyn. Du måste ta bort dessa användare och arbets ytor innan du tar bort platsen.

1

Från kund visaren i https://admin.webex.comgår du till tjänster > > och väljer sedan den plats som du vill ta bort.

2

Klicka på mer bredvid platsens namn, Välj ta bort platsoch bekräfta att du vill ta bort platsen.

Det tar vanligt vis några minuter för platsen att tas bort permanent, men det kan ta upp till en timme. Du kan kontrol lera statusen genom att klicka på mer bredvid platsens namn och välja borttagnings status.