Emniyet ve Performans Bilgileri

Güç Kesintisi

Telefon aracılığıyla acil durum hizmetine erişebilmeniz için telefonunuza güç gitmesi gerekir. Güç kesintisi meydana gelirse, güç geri gelene kadar hizmet ve acil çağrı servisi işlevi kullanılamaz. Güç kesintisi veya güçle ilgili bir aksaklık yaşanması halinde, hizmet veya acil çağrı servisini kullanabilmek için cihazı sıfırlamanız ya da yeniden yapılandırmanız gerekebilir.

Harici Cihazlar

İstenmeyen radyo frekansı (RF) ve ses frekansı (AF) sinyallerine karşı koruması olan kaliteli harici cihazları kullanmanızı öneririz. Harici cihazlara kulaklıklar, kablolar ve bağlayıcılar dâhildir.

Bu cihazların kalitesine ve diğer cihazlara (örneğin, cep telefonları veya iki yönlü telsizler) yakınlık durumuna bağlı olarak, yine de bazı ses parazitleri ortaya çıkabilir. Bu durumlarda, aşağıdaki eylemlerden birini veya birkaçını gerçekleştirmenizi öneririz:

 • Harici cihazı RF veya AF sinyallerinin kaynağından uzaklaştırın.

 • Harici cihaz kablolarını RF veya AF sinyallerinin kaynağının uzağından geçirin.

 • Harici cihaz için korumalı kablolar kullanın veya daha iyi bir koruması ve bağlayıcısı olan kablolar kullanın.

 • Harici cihaz kablosunu kısaltın.

 • Harici cihazın kablolarının üzerine ferrit çekirdek veya buna benzer başka bir cihaz uygulayın.

Cisco, harici cihazların, kabloların ve bağlayıcıların performansı hakkında herhangi bir garanti veremez.


Avrupa Birliği ülkelerinde, yalnızca, EMC Direktifi [89/336/EC] ile tamamen uyumlu olan harici hoparlörleri, mikrofonları ve kulaklıkları kullanın.

Telefonunuza Güç Kazandırmanın Yolları

Telefonunuza aşağıdaki yöntemlerden biri ile güç verebilirsiniz:

 • Telefonunuz ile birlikte gelen güç adaptörü ile.

Ağınızın PoE'yi desteklediğinden emin değilseniz, yöneticinizle görüşün.

Ağ Tıkanıklığı Sırasında

Telefon Davranışı
 • Dahili bağlantı noktası taraması veya güvenlik taraması gibi yönetimle ilgili görevler

 • Ağınızda oluşabilecek saldırılar (örneğin, Hizmet Engelleme saldırısı)

UL Uyarısı

LAN/Ethernet kablosu veya cihaza bağlı diğer kablolar, bina dışına uzatılmamalıdır.

Ürün Etiketi

Uyumluluk Beyanları

Avrupa Birliği için Uyumluluk Beyanları

CE İşareti

Aşağıdaki CE işareti ekipmana ve ambalaja yapıştırılmıştır.

CE logosu

Kanada için Uyumluluk Beyanları

Bu cihaz, Industry Canada lisans muafiyeti RSS standartlarına uygundur. Bu cihazın çalışması şu iki koşula bağlıdır: (1) bu cihaz parazite neden olamaz ve (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen çalışmasına neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere tüm parazitleri kabul etmelidir. Bu telefonu kullanırken iletişimlerin gizliliği sağlanmamış olabilir.

Bu ürün, geçerli Kanada Yenilik, Bilim ve Ekonomik Gelişme teknik özelliklerini karşılar.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

FCC Uyumluluk Beyanları

Federal İletişim Komisyonu, aşağıdakiler için uyumluluk beyanları ister:

FCC Kısım 15.21 Beyanı

Uyumluluktan sorumlu olan tarafça açık onaylanmayan değişiklikler veya düzenlemeler kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

FCC RF Radyasyonuna Maruz Kalma Beyanı

Bu ekipman, kontrol edilmeyen bir ortam için ortaya konulan FCC radyasyona maruz kalma sınırlarıyla uyumludur. Son kullanıcılar, RF'ye maruz kalma uyumluluğunu sağlamak için belirli kullanım talimatlarına uymalıdır. Bu verici, kullanıcıdan en az 20 cm uzakta olmalıdır ve başka bir anten veya vericiyle yan yana yerleştirilmemeli veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

FCC Alıcılar ve Sınıf B Dijital Beyanı

Bu ürün, test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 uyarınca B Sınıfı dijital cihaz özelliklerine uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlamalar, ikamet edilen bölge kurulumlarında zararlı parazitlere karşı makul ölçüde koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulup kullanılmazsa radyo iletişimlerinde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda bu parazitin gerçekleşmeyeceği kesin değildir.

Bu ekipman, radyo veya televizyon sinyal alışında zararlı parazitlere neden olursa (bu parazitler, ekipmanı kapatıp açarak saptanabilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birine veya birkaçına başvurarak paraziti düzeltmesi önerilir:

 • Alıcı antenin yönünü veya konumunu değiştirme

 • Ekipman veya cihazlar arasındaki uzaklığı artırma

 • Ekipmanı, alıcınınkinden farklı bir çıkışa bağlama

 • Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurma

Cisco Ürün Güvenliğine Genel Bakış

Bu ürün şifreli özellikler içermektedir ve ithalat, ihracat, transfer ve kullanım hususlarını düzenleyen ABD yasaları ile yerel ülke yasalarına tabidir. Cisco şifreleme ürünlerinin teslim edilmesi, üçüncü taraflara şifreleme konusunda ithalat, ihracat, dağıtma veya kullanma yetkisi vermemektedir. İthalatçılar, ihracatçılar, dağıtıcılar ve kullanıcılar ABD yasaları ile yerel ülke yasalarına uymaktan sorumludur. Bu ürünü kullanmakla, ilgili yasa ve düzenlemelere uymayı kabul etmiş sayılırsınız. ABD yasalarına ve yerel yasalara uyamayacaksanız bu ürünü derhal iade edin.

ABD ihracat düzenlemeleri ile ilgili daha fazla bilgi https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm adresinde bulunabilir.

Önemli Çevrimiçi Bilgiler

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA) şu adreste yer almaktadır: https://www.cisco.com/go/eula

Mevzuata Uygunluk ve Güvenlik Bilgileri

Yasal Düzenlemelerle Uyumluluk ve Emniyet Bilgisi (RCSI) aşağıda yer almaktadır: