Pratik Oturumları Hakkında

Pratik oturumları; toplantı sahibine, sunum yapan kişiye ve diğer panelistlere başlamadan önce bir etkinliği prova etme imkanı sağlar. Bunlar bir elbise provasına benzer; bir etkinlik üretim ekibi, etkinlik katılımcıları etkinliği görüntülemeden tüm etkinlik işlevlerini gerçekleştirebilir.

Toplantı sahibi bir pratik oturumu başlattığında ana etkinlikte bir telekonferans başlamışsa üretim ekibi otomatik olarak ana telekonferansın dışında bir alt konferans girer. Alt konferanslardaki sohbetler özeldir. Böylece, pratik oturumu dışındaki katılımcılar pratiği duyamaz.


  • Yalnızca toplantı sahibi bir pratik oturumu başlatabilir veya sonlandırabilir. Toplantı sahibi, bir panelisti veya sunum yapan kişiyi pratik oturumu sırasında bir katılımcı olarak gösterirse bu kişi pratik oturumundan çıkarılır. Toplantı sahibi bir pratik oturumu başlattığında, etkinliğe katılan kişiler pratik oturumundaki aktiviteleri görüntüleyemez.

  • Toplantı sahibi bir pratik oturumu başlattığında, üretim ekibi sunum yapan kişinin pratik oturumu başlamadan önce açtığı sunumlara veya belgelere erişemez. Pratik oturumundakiyle aynı sunumları veya belgeleri kullanmak için sunum yapan kişinin pratik oturumu devam ederken bunları tekrar açması gerekir.

  • Pratik oturumu katılımcıları, iOS için Webex Meetings mobil uygulamasını kullanarak katılabilir. Ancak toplantı sahipleri mobil uygulamasından oturum başlatabilirsiniz.

  • Toplantı sahipleri Beni ara veya Gelen arama arama kullanarak bir etkinliğe katılır ve sessize katılırsa etkinlik sırasında sessizden olsalar da bir toplantıdan ana oturuma geri dönerken pratik oturumu sessize pratik oturumu. (Girişte Sessize Alma etkin veya devre dışı bırakılmış)

  • Toplantı sahipleri, bilgisayar sesi kullanarak bir etkinliğe katılır ve sessize alındılarsa toplantı sırasında sessizden olsalar bile bir toplantıdan ana oturuma geri dönerken pratik oturumu sessize pratik oturumu. (Girişte Sessize Alma devre dışı bırakıldı)

Pratik Oturumunu Başlatma

Etkinlikten gerektiği kadar önce pratik oturumunu başlatın, böylece etkinliğinizin başlama saatinden önce bitirebileceksiniz.

Başlamadan önce

Toplantı sahibi pratik oturumunu başlatmadan önce, aşağıdaki hususlardan emin olun:

  • Tüm panelistler etkinliğe katılmış.

  • Toplantı sahibi, sunum yapan kişi ve panelist sunum materyallerini pratik oturumunda paylaşmaya hazır hale getirmiş.

1

(İsteğe Bağlı) Üretim ekibi pratik oturumunda iken, katılımcıların görüntülemesi için hazırladığınız sunumu açın. Menü çubuğunda Webex Events Dosya Paylaş (Video dahil) >'i seçin. Sayfalarda otomatik olarak ilerlemek için sunumu ayarlayın. Menü çubuğunda, Webex Events Gelişmiş Sayfaları Otomatik > öğesini seçin. Sonraki sayfaya ilerlemek için gereken zamanlamayı seçin ve ardından Başlangıça dön'i seçin ve kayıt sırasında döngüye devam etmek pratik oturumu.

2

Etkinlik penceresinde Etkinlik ve Pratik Oturumunu başlat > öğesini seçin.

Pratik oturumu başlar. Toplantı sahibi, sunum yapan kişi ve panelistler otomatik olarak pratik oturumuna katılır. Etkinlik katılımcıları, Etkinlik penceresinde üretim ekibinin şu anda pratik oturumunda olduğunu belirten bir mesaj görür. Katılımcılar, toplantı sahibinin veya sunum yapan kişinin pratik oturumunu başlatmadan önce açtığı herhangi bir sunumu görüntüleyebilir.

3

Etkinliğin provasını yapın. Sunumları açın veya Üretim ekibinin asıl etkinlik sırasında kullanabileceği bir anket hazırlayın.

Sonraki adım

Katılımcılarla paylaşmak pratik oturumu paylaşılan belgeleri, sunumları,beyaztahtaları, web içeriğini ve anketleri > Etkinlik Ve Uygulama Oturumunu Bitir'i seçin) önce kapatın. Kapatmazsanız siz pratik oturumunu sonlandırdıktan sonra katılımcılar bunları görebilir.