Поставете слушалките си в режим на сдвояване, за да ги направите откриваеми за други устройства. За да извлечете максимума от вашите слушалки, изтеглете и настройте Слушалки на Cisco приложение на вашето мобилно устройство.

Вашият Слушалка Cisco 730 може да запази до осем различни Bluetooth устройства и да поддържа едновременни връзки с до две устройства наведнъж.


Ако вече имате два активни Bluetooth източника, трябва да изключите единия, преди да можете да запазите друго Bluetooth устройство в слушалките си.

1

Плъзнете нагоре и задръжте Захранване/Bluetooth превключете за две секунди, докато Bluetooth светодиодът мига.

Слушалка Cisco 730 в режим на сдвояване.
2

Активирайте Bluetooth на вашето устройство.

Можете да активирате и деактивирате Bluetooth от Настройки меню на повечето устройства за разговори.

3

Изберете вашите слушалки от списъка с устройства.

Вашите слушалки ще се покажат в списъка с устройства като Слушалка Cisco 730 последвано от последните три цифри от серийния номер на слушалките.